DOEN ALLEEN IS ONVOLDOENDE?
HET ERVAREN ONTBREEKT!

Doen alleen is onvoldoende?
Het ervaren ontbreekt!

Doen alleen is onvoldoende? Het ervaren ontbreekt!

Ook wij maken fouten. Anders gezegd, ook wij hebben leermomenten.

Onlangs hadden we een ontevreden deelnemer. Die wees ons erop, dat je in onze flyer lezen kon: ‘… leren door te doen, doen en doen.’

En na enkele opleidingsdagen besliste deze deelnemer dat wij te weinig deden, waardoor hij niet het beoogde resultaat had.

En wij hadden hier niet onmiddellijk het gewenste antwoord op. Echter, elke ontevredenheid nemen wij onder de loep. Wanneer je weet dat wij klantentevredenheid enorm belangrijk vinden, is dit niet meer dan normaal om doen. En jij?

Soms zit het inzicht tot de oplossing in een zeer belangrijk ontbrekend detail!

Ik heb destijds de volgende fout gemaakt: in mijn kaart van de wereld zag ik ‘doen en ervaren’ als hetzelfde. Hoe zie jij dat?

Wij hebben de nodige aandacht geschonken aan dit thema. En nu zien wij dit anders.

Het kan best dat jij daarstraks reeds bemerkte, dat ‘doen en ervaren’, voor jou iets anders betekenen. Nu is dat ook zo voor mij. Doen wil voor mij eerder zeggen: ‘beoefenen, handelen, realiseren en uitvoeren.’, terwijl ervaren eerder wil zeggen: ‘aanvoelen, experimenteren, doorleven, gewaarworden en ondervinden.’

Wanneer je dit beseft, dan besef je dat ‘ervaren’ een andere vorm van actief handelen is, één met veel tot veel meer aanvoelen, afstemming, betrokkenheid, nieuwsgierigheid en leergierigheid. Ik vraag me af of jij dit verschil ook zo bemerken kan?

Dit wetende maakt het voor mij duidelijk. Doen, doen en doen is onvoldoende. Ervaren is nog belangrijker dan doen. Dit is zoals seks. Klaarkomen doen we door te doen, te doen en te doen. Genieten van wat we doen, doen we door gewaar te worden, gewaar te worden en gewaar te worden, of beter gezegd: door te ervaren wat we doen. Geldt dit ook voor jou?

Vaardigheden, samenwerken, communiceren, coachen, al dan niet gebruikmakende van NLP, coaching & hypnose leer je door te doen en vooral door te ervaren wat je doet.

Doen vereist inzet om te volharden, en ervaren vereist veel nieuwsgierigheid, leergierigheid tot experimenteren om gewaar te worden.

Alex Peeters


De waarde van een doorleefde ervaring

Onlangs keek ik tv. Het gebeurt zelden dat ik nog live kijk. De vele reclame-onderbrekingen storen mij mateloos. Meer nog, ze doorkruisen telkens weer mijn focus. Ik ging op in de serie die ik aan het bekijken was. Telkens weer werd dit proces onderbroken. Na elke reclame moest ik mijn concentratie terug opbouwen. Ik werd er zenuwachtig van.

Het aantal prikkels waarmee we elke minuut van de dag gebombardeerd worden, is enorm. Ons leven staat nooit meer stil. We zijn voortdurend aan het rijden op een autostrade met heel veel rijvakken.

Tijdens onze trainingen, merken we dit zeer goed. Mensen kijken er raar van op als we zeggen dat smartphones uit de trainingsruimte moeten blijven. Sommigen vinden dit echt niet kunnen. Anderen hebben er moeite mee dat wij soms expliciet vragen om te zwijgen gedurende een bepaald moment. Zwijgen en observeren. Meer niet. Iets doorleven. Iets durven laten zijn, zomaar, zonder er iets mee te doen. Een ervaring opdoen, heet dit. Of beter: een doorleefde ervaring.

Als we iets durven doorleven, dan integreren we kennis en inzichten. Teveel mensen blijven aan de oppervlakte als ze in een leerproces zitten. Het voelt veilig aan om, met de smartphone in de hand, tegelijkertijd ook iets mee te pikken van een training. Om aan het einde van de rit verbaasd te zijn dat er weinig van die training is blijven hangen…

Geef mij maar de stilte. Of een afgebakende ervaring, waar ik mij kan op focussen. Zodat de dingen kunnen doorwerken in mij. Zodat ik ze in mijn innerlijke voorraadkast kan opslaan en er beroep op kan doen als ik ze nodig heb.

Wat wil jij?

Marleen Devisch

 

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data zijn aangepast wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment op woensdag 15 juni vanaf 19u45


NLP Practitionervan zaterdag 8 tot en met zondag 16 augustus 2020 en 12 september 2020

NLP Master Practitioner op 18, 19 & 20 oktober, 13, 14 & 15 december 2019, 7, 8 & 9 februari en 21 maart 2020

NLP Coach op 5, 6 & 7 juni en 4, 5 & 6 september 2020 (WELDRA NIEUWE DATA)

NLP Business Practitioner op 18 september, 2, 16 & 30 oktober, 20 november, 4 & 18 december 2020, 15 & 29 januari 2021

Driedaagse training: Basismodellen voor coaching op 3, 4 & 5 juli 2020

Driedaagse training: Introductie tot hypnose op 19, 20 & 21 juni 2020

Driedaagse training: Introductie tot NLP op 8, 9 & 10 augustus 2020

todo
X