Anders begaafd! Wat nu? - GROEI ACADEMIE

Anders begaafd! Wat nu?

Anders begaafd! Wat nu?

Ik ben anders begaafd. Wanneer ik 23 jaar was, toen de personeelsdienst van de KUL aan mij na een sollicitatiegesprek, de vraag stelde: ‘Weet jij dat je een asymmetrisch IQ hebt?’ Ik dacht bij mezelf: ‘Nog nooit van gehoord!’ En jij?

Blijkbaar was dit af te lezen van mijn gelaat. Ja, want uit het niets zegden ze: ‘Wanneer er een wezenlijk verschil is tussen jouw verbale en jouw niet-verbale IQ-score van 15 punten of meer, spreken we van een asymmetrisch IQ’.

En ik dacht: ‘Welke van de twee is groter?’ En ik vroeg: ‘welke van de twee is groter?’ Het antwoord hierop was: ‘Jouw non-verbale IQ is aanzienlijk groter dan je verbale IQ’.

En ik dacht: ‘Is een aanzienlijk verschil een wezenlijk verschil?’ Nog voordat ik de vraag kon stellen zegden ze: ‘En bij jou is het verschil tussen je non-verbale en verbale IQ meer dan 30 punten.’

En ik dacht: ‘Dit verklaart nu toch wel heel veel.’ Ik meende nu te weten waarom ik me veelal niet begrepen voelde, en me zo moeilijk kon uitdrukken. Ja. Ik dacht veel sneller, dan ik spreken kon, ook al sprak ik soms wel enorm snel volgens de anderen, zie je.

Het begin van mijn relatie met Marleen, mijn huidige zaken- en levenspartner, kende in bepaalde periodes meer downs dan ups. Wij hadden zo onze persoonlijke communicatieproblemen. Zij vond dat ik haar onvoldoende aanvoelde, of dat ik haar onvoldoende aankeek wanneer we tegen elkaar spraken, of dat ze onvoldoende mijn aandacht kreeg…’

Wij zien elkaar enorm graag. Echter, dit voelde aan als een struikelblok. Op haar vraag, liet ik me mentaal grondig testen. En de uitslag is wat zij vermoedde vanuit haar jarenlange ervaring als coach en mentor. Sinds die dag draag ik een label: ‘Syndroom van Asperger’, afgekort tot ‘Asperger’, een vorm van autisme. En deze uitslag bevestigde mijn asymmetrisch IQ, waarover ik eerder vertelde.

Mijn vrouw en ik houden niet van labels! En Dr. Richard Bandler, de grondlegger van NLP, ook niet! En jij?

Dr. Richard Bandler antwoordde Marleen eens: ‘Mensen met autisme of een ander label, hebben andere vaardigheden om zichzelf eigen te maken, en zij benodigen hierbij een andere aanpak om te leren, om dingen te doen… omdat zij nu eenmaal anders begaafd zijn.’

En welke begaafdheid of label, doet er nu even niet toe. En er is meer… Wij hebben andere speciale vaardigheden dan de anderen. Wij kunnen tot enorm uitblinken in wat onze interesse krijgt, en tegelijkertijd vrij onbeholpen zijn op andere gebieden. Het contact met mensen die we toelaten is ons leven gaat enorm goed, we zijn er een open boek voor, en het contact met alle anderen verloopt vrij stroef, vrij moeizaam, vrij … waardoor er gemakkelijk misverstanden ontstaan en we ons afsluiten.

Het kan ons ontbreken aan sociale vaardigheden en aan een vlotte interactie met anderen, waardoor onze sociale omgang met anderen moeizamer verloopt. We kunnen ons moeilijker inleven in anderen, en we vermijden veelal oogcontact. Misinterpreteren sociale regels en gebruiken, en we sluiten ons soms af voor de buitenwereld.

We nemen spreekwoorden en gezegden letterlijk of begrijpen ze verkeerd, en e interpreteren gelaatsuitdrukkingen anders dan anderen waardoor we voor hen niet passend reageren. Beperken een gesprek soms tot een of twee onderwerpen, en we blijven soms hetzelfde herhalen. Is er hiervan iets herkenbaar?

M.a.w., wij hebben een andere handleiding voor ons brein. En dit is geheel normaal, want wij zijn allemaal uniek. Wij hebben allemaal onze eigen manier om te leren, om dingen te doen. En jij?

Tijdens onze NLP-opleidingen, leren we onze deelnemers, hoe ieder zijn eigen unieke handleiding kan ontdekken. Het ontbreekt iedereen aan bepaalde vaardigheden. Of sommige vaardigheden die voor jou als vanzelfsprekend zijn, zijn voor anderen ontbrekend of ongebruikt, of ongetraind…

En het omgekeerde is ook waar. Nu vraag ik me af, welke vaardigheden jij vanzelfsprekend vindt?

En welke van jouw vaardigheden waarmee jij worstelt, vinden anderen vanzelfsprekend?

Het maakt niet uit! We hebben enkel andere leerpunten, is het niet?

Eens we dit van elkaar weten, kunnen we ons hierop afstemmen, kunnen we van elkaar leren, kunnen we harmonischer met elkaar omgaan, kunnen we (h)echtere vriendschappen uitbouwen, over het anders begaafd zijn heen. Het maakt ons leven opwindender om leven. Het brengt meer plezier en meer sociale erkenning. Hierdoor worden wij elke dag gelukkiger en gelukkiger.

En daar doen wij het voor. En jij?

Alex Peeters


Het ‘regenboog – IQ’ van mensen met autisme

In vergelijking met mijn man heb ik een vrij ‘saai’ IQ. Over de hele lijn gemiddeld. Weinig hoogtes en laagtes. Heel erg doorsnee. Ik heb geleerd dat dit een enorm voordeel heeft, namelijk: ik kan mij heel goed aanpassen, ik kan contact leggen met mensen van allerlei slag. Ik kan heel wat hebben.

Mijn man heeft een disharmonisch IQ-profiel. Ik spreek liever van een ‘regenboog – IQ’: een regenboog van verschillende mentale leeftijden. Zijn enorme intelligentie op één gebied, kan je niet doortrekken naar het totale plaatje.

Deze ‘disbalans’ is voor mijn man heel lastig bij momenten. Hij leest gemiddeld 20 boeken per week, verwerkt informatie op een tempo waar ik alleen maar kan van dromen, maar worstelt met sommige basisvaardigheden. Het is heel stresserend, voor hem in de eerste plaats. Hij zit boordevol capaciteiten, maar is tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Niettegenstaande deze constante uitdaging, is hij het levende voorbeeld van hoe iemand met autisme, tegen alle clichés in, kan groeien in sociale en relationele vaardigheden.

Mijn man en ik hebben elkaars taal moeten leren. Elkaars handleiding moeten ontdekken en aan elkaar moeten aanleren hoe we die handleiding moesten hanteren. We zijn hier wonderwel in geslaagd. En we groeien er elke dag verder in door.

Wat is ons geheim?

  • Geloof in de capaciteiten en focus veel minder op de problemen die eigen zijn aan autisme. Denk in mogelijkheden, niet in termen van ‘handicap’. Door te geloven dat mijn man in staat was om te leren trainingen rond communicatie te geven, zijn we samen vooruit gegaan en is hij daadwerkelijk in dit vak durven springen.

  • Neem tijd om elkaars taal te leren.

  • Wees nieuwsgierig, oprecht nieuwsgierig, naar de ander. Mensen die niet weten hoe ze met mensen met autisme moeten omgaan, laten deze mensen vaak links liggen. Ze voelen dat iemand met autisme zich afsluit en gaan zich vervolgens ook uit het contact zetten. Ze hebben niet door dat stapsgewijs contact maken, verbinding maken, mensen met autisme beetje bij beetje uit hun schelp kan lokken.

  • Zorg ervoor dat iemand met autisme kan meedoen. Ontwikkel je eigen sociale vaardigheden, zodat je in staat bent om in te spelen op gedrag dat wat vreemd kan aandoen.

  • Wees je ervan bewust dat je, ook al heb je geen autisme, toch autistische trekjes hebt. Niemand is vrij van enig autisme, ontdek ik meer en meer. Het heeft mij zeer nederig gemaakt, en het heeft mij uit de positie gehaald van ‘ik weet hoe het moet en mijn man niet’. Het heeft ons schouder aan schouder doen vooruitgaan. Daar ben ik best trots op …

Marleen Devisch

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data zijn aangepast wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment bijna elke derde woensdagavond van de maand.


NLP Practitioner™op 22, 23 & 24 januari, 26, 27 & 28 maart, 28, 29 & 30 mei en 26 juni 2021

NLP Master Practitioner 5, 6 & 7 februari, 23, 24 & 25 april, 11, 12 & 13 juni & 26 juni 2021

NLP Business Practitioner op 19 februari, 5 & 19 maart, 2 & 16 april, 21 mei, 4, 18 & 25 juni 2021

Basismodellen voor coaching op 6, 7 en 8 november 2020

NLP Coach op 30 april, 1 & 2 mei en 10, 11 & 12 september 2021

Hypnotic Practitioner op 10 woensdagen, data samen te bepalen in onderling overleg

todo
X