Gemakkelijker omgaanmet spanningen en conflicten! - GROEI ACADEMIE

Gemakkelijker omgaan
met spanningen en conflicten!

Gemakkelijker omgaan met spanningen en conflicten!

Vroeger wist ik niet hoe met spanningen en conflicten om te gaan. Ten eerste lag toen, gepast en vooral ongepast, mijn hart op mijn tong. Daardoor zei ik bij conflicten botweg wat ik dacht.

Ja botweg, omdat ik dit als geheel automatisch deed zonder na te denken over wat ik met mijn reactie op het communiceren wilde bereiken, zowel verbaal als non-verbaal.

Ik zei het gewoon, zonder omwegen. En regelmatig kon ik uit de reactie van de anderen opmaken dat ik te boos was of dat ik te weinig takt of gevoel toonde. Herkenbaar?

En het nadenken was voor achteraf. Vooral om na te denken over: ‘hoe beperk ik de aangerichte schade’, of: ‘hoe durf ik hen terug onder de ogen te komen.’ Herkenbaar?

Met als gevolg dat ik me regelmatig diende te gaan verontschuldigen voor mijn woorden en daden. Wanneer ik zweeg, dan bleek de blik van mijn ogen soms voor de anderen als een dolk aan te voelen. Brullen met luide stem, wat ik destijds ook kon, bleek aangenamer te zijn.

Dit alles geeft spanningen, waardoor ik het brokken lijmen uitstelde, en zeer zelden was het afstel. En hierdoor verloor ik dan deze relatie. Enkel en alleen omdat ik toen nog niet wist dat anders communiceren dit zoveel gemakkelijke maakt. Echt waar!

Enkele dingen die ik zoal leerde is om je niet te laten leiden door de emotie van de ander. Het is niet omdat de Asperger in mij weinig of geen empathie kent, dat ik, wanneer een ander mij raakt, boos naar mij uitviel, niet heftig reageren kon.

Mijn partner is zoals vele anderen empathisch. En bij hen merk ik dat het tijdens spanningen en conflicten het minder slim is om te empathisch af te stemmen op de ander. Wat denk jij?

Wat je reeds preventief kan doen?

Wij vinden het beter om vooraf stil te staan vanuit welke emotie, gemoedstoestand, we in dergelijke situaties willen reageren, en onszelf dit aan te leren, en uit te testen.

Daarnaast kan je vooraf ook stilstaan bij welk stemgeluid je wil dat anderen dan horen. Je stem gebruiken zodat deze ontspanning teweegbrengt bij zowel jezelf als bij de ander.

En over welke lichaamstaal dat je wil dat in dergelijke situaties bij jou bemerken kan. En ook dit gaan we vooraf aanleren en uittesten!

We doen dit stap voor stap. We pakken eerst één welbepaalde situatie, bij één welbepaalde persoon aan, die ons oude ongewenst gedrag regelmatig dient te ondergaan. We staan stil, en vragen ons af, welke veranderingen in ons gedrag helpend zijn, en welke niet. En we doen steeds minder van wat niet helpend is, en steeds meer van wat wel helpend is. We sturen onszelf bij.

En op een gegeven moment zal ook jij bemerken dat dit nieuwe gedrag als geheel vanzelf leiden zal tot gemakkelijker omgaan met spanningen en conflicten. En dat de anderen, jouw oude ongewenste gedrag, niet meer weten uit te lokken.

Van zodra dit comfortabel aanvoelt om doen, gaan we dit nieuw aangeleerde gedrag in andere gelijkaardige situaties toepassen. Zien wat het geeft, en indien nodig bijsturen.

Na verloop van tijd zal je bemerken dat jij dit nieuwe gedrag, deze nieuwe gewoonte, als geheel vanzelf en automatisch , toepast in jouw dagdagelijkse leven. Waardoor conflicten eerder meningsverschillen worden waaraan gezondere spanningen verbonden zijn, dan voorheen.

Ik vraag me af of dat minder tot gezondere spanningen, tijdens meningsverschillen, tijdens het opkomen voor jezelf, datgene is wat jij zou willen aanleren?

Weet dat je welkom bent tijdens onze opleidingen.

Alex Peeters


Mensen met Asperger in conflictsituaties

Mensen met het syndroom van Asperger zijn meestal geen kampioenen in het omgaan met spanningen en conflicten. Het is mijn ervaring dat ze regelmatig het middelpunt van conflicten zijn. Niet omdat ze dit zo willen. Wel omdat ze vaak reageren zonder de context van een situatie te begrijpen en er met respect op in te spelen. Of omdat ze snel overprikkeld geraken en vanuit die overprikkeling reageren. Of omdat ze het gebeuren niet overzien. Of omdat ze bepaalde vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld hebben. Dan komen ze tactloos over, bot, onbeleefd, onrespectvol. Mensen reageren op dat gedrag en begrijpen vaak niet dat daar een ander gegeven onder zit.

Ik herinner mij dat één van mijn neefjes op logement kwam, ettelijke jaren geleden. Hij mocht op één van onze computers spelletjes doen. Vanuit de beste bedoelingen had hij op een bepaald moment de icoontjes op het bureaublad herschikt. Mijn man reageerde daar heel fel op. Zijn logica was overhoop gehaald. In zijn hoofd veroorzaakte dit een grote chaos. Want het kostte hem veel energie om zijn ordening terug te vinden. Hij was in paniek, maar uitte dit door felle boosheid. Hij was op dat moment niet vatbaar om te begrijpen dat een kind gewoon had willen helpen.

Hoe meer mensen met Asperger allerlei situaties en mogelijke reacties daarop in hun ‘database’ kunnen opslaan, hoe groter de kans dat ze reageren conform de context. Waar mensen die geen autisme hebben, deze database opbouwen op een onbewuste manier, moeten mensen met autisme hier een zeer grote bewuste inspanning voor doen.

Het heeft geen enkele zin om repressief of verdedigend te reageren als iemand met autisme even door het lint gaat. Eerst de basisrust laten terugkeren. Daarna de context schetsen en samen alternatieve reacties vinden, die dan in een volgend moment kunnen worden ingezet. Leren hoe ze zich kunnen afstemmen op anderen. Leren hoe ze zoveel mogelijk uit de overprikkeling kunnen blijven. Zorgen dat ze een aanspreekpunt hebben, als ze in nesten geraken. Hen helpen om het geheel te overzien. En indien mogelijk, aan de omgeving uitleggen wat er gebeurt en hoe zij helpend kunnen reageren.

Het is een blijvende uitdaging. Anderzijds: vele mensen die geen autisme hebben, zijn ook geen kampioenen in het omgaan met conflicten. Dus waarom zouden we dit niet met z’n allen beter leren doen?

Marleen Devisch

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Internationaal erkende opleidingen in groep:

Trajecten:

ONLINE COMMUNICATIE-INSTITUUT

Inspireren (Ons InspiratieCafé Online)
Jaarabonnement: 13,50 €

Opfrissen
GRATIS voor de deelnemers aan onze internationaal erkende opleidingen!

Inoefenen
Alle deelnemers, aan één van onze NLP PRACTITIONER-opleidingen,
krijgen één CADEUBON ter waarde van 185,00 €. Dus x GRATIS Jaarabonnement: INOEFENEN op GROEI ACADEMIE ONLINE

Masteren
Alle deelnemers, aan één van onze NLP MASTER-opleidingen,
krijgen één CADEUBON ter waarde van 390,00 €. Dus x GRATIS Jaarabonnement: MASTEREN op GROEI ACADEMIE ONLINE

Ermee Spelen
Alle deelnemers, aan één van onze NLP ADVANCED- en NLP COACH-opleidingen,
krijgen één CADEUBON ter waarde van 630,00 €. Dus x GRATIS Jaarabonnement: ERMEE SPELEN op GROEI ACADEMIE ONLINE

todo
X