Hoe mensen met autisme onze leermeesters kunnen worden in het leggen van goede contacten - GROEI ACADEMIE

Hoe mensen met autisme onze leermeesters kunnen worden in het leggen van goede contacten

Hoe mensen met autisme onze leermeesters kunnen worden in het leggen van goede contacten

We zijn allemaal uniek, hebben allemaal onze eigen manier van doen, van zijn. En we hebben allemaal onze eigen handleiding.

In ons vak, het geven van trainingen en coaching, is het van bijzonder groot belang om de handleiding van mensen snel door te hebben en om ons erop af te stemmen.

Wat betekent dit eigenlijk, je afstemmen op de handleiding van iemand?

Het begint met de wil om een goed contact met iemand op te bouwen.

Vanuit de visie dat mensen positief in beweging komen als je ze kan bereiken in hun diepere waarden en drijfveren, ga je vervolgens op zoek naar enkele zaken:

  • Welke taal gebruiken ze? Zijn ze helder? Vaag? Stel goeie vragen, om meer informatie te krijgen. Zo hoef je niet te interpreteren.
  • Welke zintuigen ontdek je in hun taal? Gebruiken ze bijvoorbeeld veel visuele woorden, zoals: schitterend, zicht, kijken, zien … ? Of hoor je hen meer spreken in termen van: voelen, raken, in beweging komen …? Of… Inspelen op dit type woorden helpt om contact met iemand te maken. En de ander is zich niet bewust hiervan, de impact op hem of haar is des te groter als jij hierop inspeelt.
  • Welke lichaamshouding neemt iemand aan? Beweegt iemand veel? Zit iemand op een bepaalde manier?
  • Welke mimiek ontdek je? Welk ademhalingspatroon zie je? Hoe klinkt iemands stem? Op al deze zaken kan je inspelen.

Je leert in onze trainingen hoe je dit dient te doen.

Het is doorgaans gemakkelijk om via deze pistes een goed contact met iemand op te bouwen. Ook met iemand die jou minder ligt, iemand die heel verschillend is van jezelf, iemand met totaal andere waarden dan jij. Of iemand met een gedrag dat jou tegengaat. Onbewust leg je een verbinding met de ander. Dit doet het vertrouwen van de ander in jou groeien en op die manier bouw je een goede relatie op.

Mensen met autisme hebben doorgaans meer moeite om zich in te leven in anderen en om spontaan, zonder veel moeite, een goed contact met anderen op te bouwen. Bovenstaande manier van afstemmen is voor mensen met autisme een zeer belangrijke kapstok en houvast om vlot contact te maken met anderen. Het is een bijzonder waardevol instrument om verbinding tot stand te brengen.

Wat mij meer en meer opvalt de laatste tijd, is dat mensen zonder autisme van zichzelf vinden dat ze het t.o.v. mensen met autisme, allemaal goed voor elkaar hebben. Dat zij diegenen zijn die alle vaardigheden hebben wat betreft contacten leggen. En de mensen met autisme diegenen zijn die de inspanningen moeten doen.

In de praktijk, in onze trainingen, zien we doorgaans dat mensen met autisme zeer nauwgezet en met veel zelfdiscipline de materie aanleren en inoefenen. Ze worden op den duur echt heel goed in contacten leggen met anderen. Wie denkt dat hij of zij het allemaal voor elkaar heeft, moet soms constateren dat ze achterop hollen t.o.v. mensen met autisme.

Mensen met autisme zijn uiteindelijk veel meer getraind in het omgaan met mensen van allerlei slag. Voor hen is zo goed als iedereen iemand van een ‘andere slag’ dan zij zelf. En eens ze de technieken die wij hen aanleren, onder de knie hebben, kunnen ze echte leermeesters zijn op vlak van eerlijk en authentiek contact.

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data zijn aangepast wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment bijna elke derde woensdagavond van de maand.


NLP Practitioner™op 22, 23 & 24 januari, 26, 27 & 28 maart, 28, 29 & 30 mei en 26 juni 2021

NLP Master Practitioner 5, 6 & 7 februari, 23, 24 & 25 april, 11, 12 & 13 juni & 26 juni 2021

NLP Business Practitioner op 19 februari, 5 & 19 maart, 2 & 16 april, 21 mei, 4, 18 & 25 juni 2021

Basismodellen voor coaching op 6, 7 en 8 november 2020

NLP Coach op 30 april, 1 & 2 mei en 10, 11 & 12 september 2021

Hypnotic Practitioner op 10 woensdagen, data samen te bepalen in onderling overleg

todo
X