Je mening verwoorden - GROEI ACADEMIE

Je mening verwoorden

Je mening verwoorden

Deze keer gaat het over je mening verwoorden.

Dit is voor mij iets totaal anders dan eerlijk je eigen persoonlijke mening verwoorden, of een eigen mening te hebben, laat staan deze te durven verwoorden.

Een mening heb ik altijd al gehad. En eerlijkheid is voor mij altijd enorm belangrijk. En net deze eerlijkheid bracht mij regelmatig in de problemen.

Ja, een Asperger zoals ik, met het hart op de tong, met deze vorm van eerlijkheid, brengt zichzelf al wel eens in de problemen.

Nu weet ik hoe het anders kan. Echter, wanneer je me vroeger de vraag stelde: ‘Alex, wat vind je van mijn mooie nieuwe trui?’, dan kon je je verwachten aan een eerlijk antwoord, soms zonder tact, zoals: ‘Die lijkt op een aardappelzak.’ Wellicht niet het antwoord wat je horen wilde, wel eerlijk. Je weet wat je aan mij hebt! En zij die niets vragen, wanneer ze lichaamstaal kunnen lezen, zoals onze deelnemers na verloop van tijd, die weten alvast dat zij er anders over denken dan de vragensteller 🙂

Inmiddels ben ik nog steeds eerlijk en direct, echter al veel tactvoller dan vroeger. Ik diende destijds eerst bewust te worden van mijn gebrek aan tact, alvorens dit te kunnen aanpakken. Logisch toch?

Dus sinds ik steeds vaardiger werd met het toepassen van NLP in mijn dagdagelijks leven, waarbij ik me nu steeds bewuster ben van wat ik ga zeggen, welke respons ik van de ander verwacht, of welke impact ik bij de ander verwacht, waardoor ik nu in de mogelijkheid ben om wat ik ga zeggen bij te sturen, wanneer de door mij verwachte respons niet deze is die ik wens te bekomen bij de ander. Ik kan mezelf nu steeds bijsturen zie je!

Al doende word ik steeds tactvoller in mijn communiceren met anderen. En hierdoor voel ik me stukken vrijer, wanneer ik mijn mening verwoord.

Deze vaardigheid is een aan te leren basisvaardigheid binnen onze NLP opleidingen.

Alex Peeters


Hoe leert iemand met autisme om tactvol(ler) te zijn?

Het is waar wat mijn man hier schrijft. Tot voor enkele jaren kon hij botte, tactloze opmerkingen maken. Hij besefte niet wat dit in mensen teweegbracht. Hij had slechts één criterium: eerlijkheid. En ja, hij wàs eerlijk. ‘Tact’ ontging hem. Hij snapte niet wat dit echt betekende.

Voor hem was ‘tact’ een vorm van oneerlijkheid, een vorm van schijnheiligheid. Een onnodige omweg. Hij zag niet in waarom je tactvol zou moeten zijn.

Dit alles deed mij nadenken over wat ‘tact’ nu eigenlijk betekent en hoe iemand dit kan leren. Wat ik eerder ervoer als een aanvoelen dat je hebt of niet hebt, veranderde in een inzicht dat ‘tact’ eigenlijk een strategie is. Ik wist dat, als mijn man de strategie van tact leerde, hij als vanzelf ook tactvoller zou reageren. Mensen met autisme zijn perfect in staat om een strategie aan te leren. En om die te leren toepassen in diverse situaties. Eens ze de strategie van iets onder de knie hebben, worden ze meestal heel erg goed in wat ze geleerd hebben.

Mijn man leerde om bij een vraag als ‘wat vind je van mijn trui?’, enkele zaken bij zijn gedachte van eerlijkheid te voegen. Hij leerde zich dingen af te vragen, zoals: ‘wat heeft deze persoon nodig? Wat kan deze persoon aan? Hoe kan ik eerlijk en respectvol zijn tegelijkertijd?’ Hij legde een arsenaal van antwoorden aan, die je in diverse situaties kon gebruiken.

Hij leerde spelen met taal. Stel dat jij aan iemand vraagt: ‘wat vind je van mijn trui?’. Die persoon antwoordt: ‘het model vind ik iets minder, maar de kleur staat je beeldig.’ Wat onthoud je van dit antwoord, denk je? Juist, het laatste deel. Wellicht zou je je veel minder goed voelen bij het antwoord ‘de kleur staat je beeldig, maar het model vind ik iets minder.’

Dit en heel wat andere ingrepen leerde mijn man toepassen als de beste.

In GROEI ACADEMIE leren we dit alles elke dag aan andere mensen. Niet enkel mensen met autisme, al komen er heel wat naar ons toe. Daarnaast heeft iedereen er baat bij. Want zeg nu eerlijk, wie is steeds tactvol in zijn of haar uitspraken?

We hebben allemaal baat bij kapstokken om ons goed uit te drukken, om goeie vragen te stellen aan anderen, om onze communicatie bij te sturen als we niet de gewenste respons krijgen. En hoe meer tools we op die momenten ter beschikking hebben, hoe beter, toch?

Wil jij deze tools leren kennen? Wij staan klaar om jou te helpen!

Marleen Devisch

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data zijn aangepast wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment bijna elke derde woensdagavond van de maand.


NLP Practitioner™op 22, 23 & 24 januari, 26, 27 & 28 maart, 28, 29 & 30 mei en 26 juni 2021

NLP Master Practitioner 5, 6 & 7 februari, 23, 24 & 25 april, 11, 12 & 13 juni & 26 juni 2021

NLP Business Practitioner op 19 februari, 5 & 19 maart, 2 & 16 april, 21 mei, 4, 18 & 25 juni 2021

Basismodellen voor coaching op 6, 7 en 8 november 2020

NLP Coach op 30 april, 1 & 2 mei en 10, 11 & 12 september 2021

Hypnotic Practitioner op 10 woensdagen, data samen te bepalen in onderling overleg

todo
X