Tegenwindfietsen - GROEI ACADEMIE

Tegenwindfietsen

Tegenwindfietsen

Het stond in de krant. Echt. Het Nederlands kampioenschap ‘tegenwindfietsen‘. Gelukkig was er net een zware storm. Anders was deze wedstrijd wellicht heel snel afgelopen …

Ik had nog nooit gehoord van ‘tegenwindfietsen‘. Wat bezielt mensen om dit te gaan doen, vroeg ik mij af. Het is lastig en je komt nauwelijks vooruit. Het lijkt de omgekeerde weg. Maar is het dat ook echt?

Toen dacht ik: ‘laat ik het eens van een andere kant bekijken.’ Dat helpt als je dingen wilt begrijpen …

Een heel groot deel van mijn leven heb ik mij ‘anders’ gevoeld.

 • Ik bén ook een beetje anders dan het gros van de mensen.
 • Ik ben niet ‘doorsnee’.
 • Ik kon in mijn leven telkens de keuze maken: of ik paste mij aan en trachtte te zijn zoals de anderen, of ik roeide ‘tegenstroom’ en kon meer mezelf zijn.
 • Ik heb, nu ik eraan terugdenk, heel veel aan ‘tegenwindfietsen‘ gedaan …

We hebben dus al één manier van tegenwindfietsen gevonden, namelijk:

het tegenwindfietsen dat je doet omdat het jou helpt om meer te zijn wie je bent. Je fietst tegenwind in je leven, omdat het de enige manier is om meer jezelf te kunnen zijn. Kijk even terug naar je schooltijd: heb je je daar goed gevoeld? Vond je aansluiting bij medeleerlingen? Of deed je mee met de groep omdat je er wou bijhoren? We willen er allemaal bijhoren. Echter, wat als dit ten koste van onszelf is? Wat als we onszelf een stuk opgeven om bij een groep te horen? Het gebeurt maar al te vaak en niet enkel bij jongeren.

 • Hoe vaak in jouw leven heb je dingen gedaan of gezegd die eigenlijk niet strookten met jouw waarden?
 • Hoe vaak heb je meegedaan met anderen terwijl je eigenlijk iets anders wou doen?
 • Hoe vaak heb je ‘ja’ gezegd, onder druk van anderen, terwijl je, als je eerlijk was geweest met jezelf, ‘neen’ had moeten zeggen?

Tegenwind fietsen om meer onszelf te kunnen zijn, vraagt moed. We staan soms alleen met onze overtuiging, met onze mening, met onze visie. Het is veel moeilijker dan gewoon meedoen met de meerderheid. Het is oncomfortabel om tegenwind te fietsen. Anderen staren je aan, lachen je uit, keren je de rug toe, vinden jou een beetje gek, haken af, enzovoort. Je moet even alleen op weg. En dat is tegen onze natuur, want we zijn van nature sociale wezens, gemaakt om ons te verbinden met anderen, gemaakt om bij een groep te horen. Het is een overlevingsinstinct in elke mens. Daarom is het zo moeilijk om tegen de stroom in te gaan.

En toch wringt het als we het niet doen, als ‘meedoen’ ten koste is van wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We hebben soms wat tijd nodig om krachten te verzamelen, om te durven springen, om even te durven alleen staan. Eens we echter begonnen zijn om tegenwind te fietsen, voelen we ook kracht naar boven komen. We voelen dat het de goede beslissing is geweest, omdat we trouw zijn gebleven aan wie we zijn. Als we niet trouw zijn aan onszelf, dan verliezen we de verbinding met onszelf en dat is duizend keer erger dan de verbinding met anderen verliezen.

Eens we durven tegenwind fietsen, komen we ook andere mensen tegen, die eveneens tegenwind aan het fietsen zijn. We maken nieuwe vrienden, die beter aansluiten bij wie we zijn, mensen met wie we een sterke verbinding kunnen aangaan. Na het moment van eenzaamheid, komen er nieuwe kansen. Bij dit soort tegenwindfietsen ga je eerst door de mist, om na een tijd terug in het zonlicht terecht te komen en een nieuwe bocht in je leven in te slaan.

Er zijn ook heel wat mensen die graag hun krachten meten met de natuur. Je ziet ze in bootjes roeien, tegen een sterke stroming in. Ze willen sterker zijn dan de stroom. Misschien willen ze bewust niet zomaar meestromen, willen ze niet te comfortabel leven. Ze zoeken een uitdaging, iets dat niet ‘doorsnee’ is, iets dat hen hun eigen grenzen doet voelen. Het geeft hen leven, dynamiek, kracht.

Een tweede manier van tegenwindfietsen.

Ze heeft te maken met ‘onze krachten meten’.

Er zijn mensen die graag hebben dat hun leven kabbelt. Er zijn anderen die een hekel hebben aan kabbelen. Zij willen nieuwe dingen uittesten.

 • Ze willen zien hoe ver ze kunnen gaan.
 • Ze willen zich meten met een kracht die groter is dan hen zelf.
 • Ze willen uitdagingen aangaan. Deze mensen houden niet zo van hun comfortzone. Het doet hen indommelen.
 • Ze vervelen zich daar al snel.
 • Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om te verkennen.
 • Ze houden ervan hun grenzen te verleggen.

Sommigen vinden dit soort tegenwindfietsen behoorlijk vermoeiend. En het is waar, we kunnen er te ver in gaan. We zien op vandaag veel jongere mensen die zichzelf onder druk zetten om telkens hun grenzen te verleggen, om telkens meer, verder, hoger, moeilijker wegen te bewandelen en dit op alle levensgebieden.

 • Ze gaan niet gewoon sporten, neen, ze willen de triatlon doen.
 • Ze gaan niet gewoon op reis, neen, het moet iets speciaal zijn.
 • Ze bouwen niet zomaar een huis, neen, dat huis moet aan allerlei bijzondere eisen voldoen.
 • Ze zetten niet zomaar kinderen op de wereld, neen, die kinderen moeten hoge toppen scheren.

Enzovoort. Dit soort van tegenwindfietsen kan iemand zuur opbreken, als het een obsessie wordt. Of het kan een zeer gezonde manier van leven zijn om af en toe te zien waar je grenzen liggen, om af en toe nieuwe uitdagingen aan te gaan. Tegenwindfietsen van dit kaliber kan energie geven of kan alle energie uit jou wegnemen …

Ik ken mensen die er precies altijd op uit zijn om ‘dwars’ te liggen. Als iemand A zegt, dan zeggen zij B. Zegt iedereen wit, dan zeggen zij zwart. Is het ‘ja’ voor de meesten, dan staan zij op de eerste rij om ‘neen’ te zeggen. En ze zijn er trots op. Het is alsof ze er hun eigenwaarde uit halen. Alsof ze het nodig hebben om in tegenrichting te rijden om zich goed te kunnen voelen. Alsof ze hun identiteit opbouwen vanuit een soort van tegendraadsheid.

Hier vinden we onze derde manier van tegenwindfietsen:

diegenen die dwars liggen en dus voortdurend tegen de gangbare stroom ingaan. Een beetje bedenkelijk, vind ik persoonlijk.

Het vraagt van mij een beetje ‘tegenwindfietsen‘ om deze mensen niet direct in een hokje te plaatsen, maar om eerst trachten te begrijpen van waaruit iemand zich zo gedraagt. Soms zijn deze mensen in een cultuur van tegendraadsheid opgegroeid. Ze hebben geleerd dat het getuigt van een sterk karakter om dwars te liggen.

 • Soms hebben ze angst om met de stroom mee te gaan, angst dat ze hun identiteit zullen kwijtspelen, dat ze zullen opgaan in de massa.
 • Soms geeft hun dwarsliggerij hen voortdurend aandacht, aandacht waar ze onophoudelijk naar snakken.
 • Soms weten ze gewoonweg niet hoe ze moeten standhouden naast gelijkgezinden.
 • Soms zijn ze misschien gewoonweg baldadig, ik weet het niet.

In elk geval lijkt deze vorm van tegenwindfietsen nogal complex.

Mijn conclusie:

als ik de volgende keer ga fietsen, zal ik toch even nadenken: ‘wil ik vandaag de wind in de rug? Of heb ik toch een beetje tegenwind nodig om mij goed te voelen?’ Hoe het ook zij, als het mij in een goede gemoedstoestand brengt en ik er niemand, ook mezelf, geen schade mee berokken, dan maakt het eigenlijk niet uit. Meedoen aan het kampioenschap tegenwindfietsen, daar pas ik voor. Echter, nu en dan een beetje tegenwind opzoeken, dat lijkt mij een gezonde optie.

Welke tegenwindfietser ben jij? Ontdek het in één van onze opleidingen!

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Internationaal erkende opleidingen in groep:

Trajecten:

ONLINE COMMUNICATIE-INSTITUUT

Inspireren (Ons InspiratieCafé Online)
Jaarabonnement: 13,50 €

Opfrissen
GRATIS voor de deelnemers aan onze internationaal erkende opleidingen!

Inoefenen
Alle deelnemers, aan één van onze NLP PRACTITIONER-opleidingen,
krijgen één CADEUBON ter waarde van 185,00 €. Dus x GRATIS Jaarabonnement: INOEFENEN op GROEI ACADEMIE ONLINE

Masteren
Alle deelnemers, aan één van onze NLP MASTER-opleidingen,
krijgen één CADEUBON ter waarde van 390,00 €. Dus x GRATIS Jaarabonnement: MASTEREN op GROEI ACADEMIE ONLINE

Ermee Spelen
Alle deelnemers, aan één van onze NLP ADVANCED- en NLP COACH-opleidingen,
krijgen één CADEUBON ter waarde van 630,00 €. Dus x GRATIS Jaarabonnement: ERMEE SPELEN op GROEI ACADEMIE ONLINE

todo
X