Autismevriendelijk coachen met NLP

Een tijd geleden heb ik de opleiding tot autismevriendelijke coach afgerond. Omdat wij steeds meer mensen bij ons krijgen die een vorm van autisme hebben, partner zijn van iemand met autisme of op een andere manier in hun leven te maken hebben met mensen met autisme, besloot ik mij er verder in te bekwamen. Omdat mijn partner autisme heeft, was ik al een beetje ervaringsdeskundige. Dat is uiteraard niet voldoende om jezelf autismecoach te kunnen noemen.

Ik heb lang gezocht naar een opleiding waarin autisme gelinkt werd met NLP. De autismeacademie in Nederland kwam op mijn pad en bingo!

Waarom is NLP zo helpend voor mensen met autisme?

Mensen met autisme worstelen met communicatie. Hoe weet je wat je moet zeggen tegen iemand? Wat zeg je wanneer? Welke vragen stel je?

In NLP helpt het metamodel mensen om heel gerichte vragen te stellen, zodat de informatie heel helder wordt.

Mensen met autisme hebben het vaak ook moeilijk om gewoon contact te leggen met iemand, om verbinding te maken met anderen. In NLP leer je hoe je je kan afstemmen op anderen. En dat kan iedereen leren.

In NLP werken we met enkele basisvooronderstellingen. Eén van deze basisvooronderstellingen is ‘de kaart is niet het gebied’. Dat wil zeggen dat elke mens een eigen model van de wereld ontwikkelt, een eigen denkkader, zeg maar. Mensen met autisme hebben het dikwijls moeilijk om zich te verplaatsen in de denkwereld van de ander. Via het aanleren en leren gebruiken van deze basisvooronderstelling kan iemand met autisme flexibeler worden en de zaken leren bekijken vanuit iemand anders’ denkkader.

Zo hebben ook de andere basisvooronderstellingen hun specifiek nut voor mensen met autisme.

Binnen NLP leggen we de nadruk op hoe mensen informatie verwerken en opslaan, meer dan op de informatie zelf. Mensen met autisme verwerken informatie op een heel eigen manier. Ze hebben veel meer stappen te zetten in hun hoofd, bijvoorbeeld. Omdat NLP zich focust op de manier van informatie verwerken, vinden mensen met autisme bij NLP een goed klankbord en voelen ze zich erg begrepen.

Mensen met autisme hebben een voorsprong op anderen als ze NLP aanleren.

In NLP werken we met de taal die het onderbewustzijn gemakkelijk opneemt. Mensen met autisme kennen deze taal van nature en gaan er dan ook doorgaans gemakkelijk mee om.

Binnen NLP zijn we ervan overtuigd dat autisme een gedrag is, waar mee te werken valt. Mensen met autisme kunnen dus heel sterk groeien. Mensen worden niet vastgepind op een etiket. Integendeel, er wordt van uit gegaan dat hun gedrag kan veranderen, net zoals dat van iedereen. NLP biedt maximale kansen aan mensen met autisme.

Wil jij je verder verdiepen in NLP? Wil jij ook een autismevriendelijke coach worden die met NLP werkt? Vraag jouw infopakket aan over onze NLP Coachopleiding.

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data kunnen wijzigen wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment op woensdag 20 mei vanaf 19u45

Inspiratiecafé: Hoe je van je angst verlost geraakt en verder groeit - Wim Heinkens op 25 maart vanaf 19u30


Hypnotic Practitioner op 27, 28 & 29 maart, 8, 9 & 10 mei, 5, 6 & 7 juni en 11 september 2020

NLP Practitioner op 24, 25 & 26 april, 15, 16 & 17 mei, 19, 20 & 21 juni en 12 september 2020

NLP Master Practitioner op 18, 19 & 20 oktober, 13, 14 & 15 december 2019, 7, 8 & 9 februari en 21 maart 2020

NLP Coach op 5, 6 & 7 juni en 4, 5 & 6 september 2020

NLP Business Practitioner op 31 januari, 21 februari, 13 maart, 3 & 17 april, 1 & 22 mei, 12 & 26 juni

Driedaagse training: Basismodellen voor coaching op 8, 9 & 10 mei 2020

Driedaagse training: Introductie tot hypnose op 8, 9 & 10 mei 2020

Driedaagse training: Introductie tot NLP op 24, 25 & 26 april 2020

todo
X