Wil jij professioneel gaan coachen?

Onlangs kwam iemand voor een coachingsessie. Hij moest een belangrijke beslissing nemen in verband met zijn werk. Wilde hij blijven waar hij was? Of zou hij een andere weg inslaan?

Er waren in vorige sessies verschillende mogelijkheden naar boven gekomen. Hij had in de tussentijd zelf doorgewerkt en er enkele overgehouden.

Hij kwam er echter niet uit. Steeds weer smeet hij zich in een bepaalde mogelijkheid, om daarna ontgoocheld af te haken en de conclusie te trekken dat hij beter bleef waar hij was. Tot er weer een andere mogelijkheid opflitste. Zo ging het al enkele weken en hij was de wanhoop nabij.

Wat doe je als coach in zo’n situatie?

We hebben om te beginnen de zaken vereenvoudigd. Alle mogelijke pistes op een rij. Bij elke piste hebben we verschillende vragen gesteld: zal deze piste jou als mens doen groeien en verder ontwikkelen? Heb je voldoende informatie? Hoe voelt het als je je voorstelt dat je deze piste zou bewandelen? Heb je voldoende fysieke kracht om dit te doen? Berokken je geen schade aan jouw omgeving als je deze piste kiest? Is het financieel haalbaar?

Voor elke piste hebben we deze vragen beantwoord. Algauw kwam er helderheid omtrent wat hij écht verlangde, omtrent gedachten waarmee hij zichzelf blokkeerde, omtrent conclusies die hij trok en die niet klopten, enzovoort. Uiteindelijk werd het duidelijk welke piste hij wou volgen. Doch, we waren er nog niet uit.

Als je enthousiast bent om iets te gaan doen en tegelijkertijd denkt: ‘daar zal niemand op afkomen’, dan duw je op het gaspedaal en op de rem tegelijkertijd. Dan gebeurt er niets en kan je terug naar af.

Daar dien je als coach goeie vragen te stellen: hoe weet je dat, dat niemand daar zal op afkomen? Hoezo zal niemand daar op afkomen? Echt niemand? Enzovoort.

We hebben deze blokkerende gedachten aangepakt, zodat er een ander perspectief in beeld kwam. We hebben keuzevrijheid gecreëerd. En zo kwamen we bij een nieuwe laag: ‘ik zal daar niet kunnen van leven.’

We kwamen uit bij een innerlijk conflict: ik wil goed kunnen leven van mijn werk enerzijds en anderzijds de angst om een bedrag te durven vragen dat overeenkwam met de reële prestatie. De angst verlamde de creativiteit. We hebben de waarden die in dit verhaal meespeelden, in kaart gebracht: wat was allemaal belangrijk? Wat moest er zeker in het verhaal zitten dat deze persoon wilde schrijven? Toen zijn we al deze waarden van nabij gaan bekijken en hebben we alle mogelijke opties de revue laten passeren. Is het belangrijk dat wat je doet betaalbaar is voor iedereen? Ok, maak iets eenvoudig, dat financieel voor iedereen toegankelijk is. Wie meer wil, betaalt meer. Zet een systeem op waarbij mensen jouw diensten goedkoper krijgen, in ruil voor het aanbrengen van een klant. Enzovoort.

We hebben het hele verhaal opengetrokken. En wat bleek? De hemel klaarde op. De creatieve ideeën kwamen steeds sterker naar boven. Er kwam een nieuwe energie over mijn klant. Plots leek het mogelijk om de piste van zijn hart te volgen. We maakten een plan. Een plan op korte en op lange termijn.

Ondertussen is hij goed op dreef. Hij volgt de piste waarin niet enkel zijn talenten liggen, maar waar ook zijn passie huist. Wat belangrijk is voor hem, kan hij erin beleven. En hij is alert voor te snelle conclusies die hem blokkeren.

Fijn om als coach een koffer vol tools ter beschikking te hebben om mensen te helpen, zodat ze op eigen kracht verder kunnen.

Wil jij professioneel gaan coachen met tools die aangepast zijn aan de huidige tijd?

Wees welkom in onze driedaagse ‘Basismodellen voor coaching‘!

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data zijn aangepast wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment bijna elke derde woensdagavond van de maand.


NLP Business Practitioner op 18 september, 2, 16 & 30 oktober, 20 november, 4 & 18 december 2020, 15 & 29 januari 2021

NLP Master Practitioner op 25, 26 & 27 september, 23, 24 & 25 oktober, 27, 28 & 29 november 2020 en 12 februari 2021

NLP Practitioner™op 9, 10 & 11 oktober, 13, 14 & 15 november, 11, 12 & 13 december 2020 en 12 februari 2021

Basismodellen voor coaching op 6, 7 en 8 november 2020

NLP Coach op 30 april, 1 & 2 mei en 10, 11 & 12 september 2021

Hypnotic Practitioner op 10 woensdagen, data samen te bepalen in onderling overleg

todo
X