CORONA maatregelen - GROEI ACADEMIE

CORONA maatregelen

Onze maatregelen!

Update 13 december 2020:

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je veilig en zonder zorgen bij ons training kan volgen. Hieronder vind je alle richtlijnen die jou en ons zullen helpen om de trainingen vlot te laten verlopen:

Aan de opleidingen en individuele trajecten gevolgd voor professionele doeleinden mag en kan nog steeds ter plaatse deelgenomen worden, en hieraan kan eveneens deels online via ZOOM deelgenomen worden.

Aan alle lopende opleidingen en individuele trajecten gevolgd voor persoonlijke doeleinden mag en kan enkel online deelgenomen worden via ZOOM.

Uiteraard zijn wij inmiddels hierop voorbereid, zodat onze opleidingen en individuele trajecten veilig kunnen verlopen. De volgende maatregelen gelden voor onbepaalde tijd:

 • aantal deelnemers per training: maximum 8 deelnemers.

 • de deelnemers zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook de trainers respecteren deze afstand.

 • er zal met markeringen aangegeven worden in welke richting je door de ruimtes dient te lopen.

 • omdat warme dranken, tijdelijk wettelijk niet zijn toegestaan, worden voor tijdens de pauzes momenteel enkel frisdranken voorzien. Je eigen warme drank meebrengen in een thermos is toegestaan, enkel om te nuttigen tijdens de voorziene pauzes. Van zodra warme dranken terug wettelijk zijn toegestaan, zullen deze wellicht enkel en alleen door de medewerkers van de GROEI ACADEMIE geschonken worden, en op een veilige manier aan de deelnemers worden overhandigd.

 • voor tijdens de lunch dien je je eigen lunch mee te brengen. Deze lunch wordt gegeten op veilige afstand van elkaar, volgens de aanduidingen, aanwezig in de desbetreffende ruimte.

 • in de opleidingsruimtes wordt er zoals voorheen waterflesjes voorzien.

 • bij het binnenkomen van het opleidingsinstituut, staat handgel. Er is tevens in elke ruimte handgel aanwezig. De deuren die open staan, blijven open gedurende deze opleidingsdag. We vragen om na het vastpakken van een deurklink om je handen te reinigen met handgel. Op verschillende plaatsen zijn alle veiligheidsafspraken na te lezen.

 • aan elke deelnemer wordt gevraagd om verplicht een mondmasker te dragen, behalve op het moment dat je eet terwijl je genoeg afstand houdt van alle andere personen.

 • de trainers dragen gedurende de hele training een gezichtsbeschermer. Tijdens bepaalde experimenten zal ook aan de deelnemers een gezichtsbeschermer ter beschikking geteld worden voor de duur van de oefening (dit laat toe om de gezichtsmimiek te zien, wat niet of slechts gedeeltelijk kan met een mondmasker). Na gebruik worden deze gezichtsbeschermers grondig ontsmet. Wie zelf over een gezichtsbeschermer beschikt, vragen we om dit mee te brengen.

 • als bepaalde experimenten aanraking vragen, dan voorzien we handschoenen.

 • de lucht wordt constant maximaal gezuiverd.

 • er worden stoelen gebruikt die gemakkelijk schoon te maken zijn. Elke deelnemer heeft een vaste plaats gedurende de hele opleidingsdag. Na afloop van elke opleidingsdag, worden ook de stoelen grondig ontsmet.

 • wie ziek is (koorts, keelpijn, hoesten … ) kan niet deelnemen aan de opleiding en wordt verzocht om aan te sluiten bij een volgende reeks

We kijken er enorm naar uit om jullie terug bij ons te ontvangen!

Wij hebben ons aanbod verrijkt met verschillende online mogelijkheden:

 • bij individuele trajecten bieden we jou, daar waar mogelijk, de kans om jouw traject geheel of gedeeltelijk online te doen via ZOOM,
 • Infomomenten worden online aangeboden via ZOOM en VIMEO,
 • Inoefenmomenten worden verrijkt met online sessies en VIMEO,
 • Ons Inspiratiecafé zal tijdelijk enkel doorgaan via ZOOM,
 • de Speeltuin van Alex blijft uiteraard en wordt eventueel nog uitgebreid.

In onze newsletters houden we jou steeds op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden van ons aanbod.

Onze deelnemers

“In deze tijden van corona geen enkel moment een onveilig gevoel gehad. Blij dat deze leerrijke opleiding kon doorgaan. Waarvoor dankjewel.”

Lieve

Onze ruimtes!

Hier komen we toe…

BEDANKT OM HIER EVEN TE WACHTEN

Zitten op de gevraagde afstand van elkaar …

Een verplichte looprichting…

LOOP RICHTING

Ioniseren van de lucht…

IONISEREN VAN DE LUCHT

Wij dragen gezichtsbeschermers…

gezichtsbeschermers

en…

ALLERLEI

Ontvangstruimte I

Ontvangstruimte II

… vanop de achtergrond …

X