CORONA maatregelen

Onze ruimtes voor de heropstart in deze coronatijd!

Hier komen we toe…

BEDANKT OM HIER EVEN TE WACHTEN

Zitten op de gevraagde afstand van elkaar …

Een verplichte looprichting…

LOOP RICHTING

Ioniseren van de lucht…

IONISEREN VAN DE LUCHT

Wij dragen gezichtsbeschermers…

gezichtsbeschermers

en…

ALLERLEI

Ontvangstruimte I

Ontvangstruimte II

… vanop de achtergrond …

Onze maatregelen voor de heropstart in deze coronatijd!

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je veilig en zonder zorgen bij ons training kan volgen. Hieronder vind je alle richtlijnen die jou en ons zullen helpen om de trainingen vlot te laten verlopen:

Het is een hele tijd geleden dat we elkaar nog live hebben ontmoet. Er is echter goed nieuws: de versoepeling van de coronamaatregelen maakt dat we onze activiteiten beetje bij beetje kunnen heropstarten.

De lopende opleidingen en individuele trajecten starten opnieuw vanaf 19 mei

De eerstvolgende nieuw geplande opleiding: ‘NLP Practitioner’, start op 8 augustus

Uiteraard zijn wij alles volop aan het voorbereiden, zodat onze opleidingen en individuele trajecten veilig kunnen verlopen. De volgende maatregelen gelden voor onbepaalde tijd:

 • maximum aantal deelnemers per training: 10 deelnemers

 • de deelnemers zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook de trainers respecteren deze afstand.

 • er zal met markeringen aangegeven worden in welke richting je door de ruimtes dient te lopen

 • tijdens de pauzes worden de dranken enkel en alleen door de medewerkers van de GROEI ACADEMIE geschonken en op een veilige manier aan de deelnemers overhandigd.

 • tijdens de lunch krijgt iedereen de kans om een broodje te bestellen of de eigen lunch mee te brengen. Deze lunch wordt gegeten op veilige afstand van elkaar, volgens de aanduidingen, aanwezig in de desbetreffende ruimte.

 • in de opleidingsruimtes wordt er zoals voorheen waterflesjes voorzien

 • bij het binnenkomen van het opleidingscentrum, staat handgel. Er is tevens in elke ruimte handgel aanwezig. De deuren die open staan, blijven open gedurende deze opleidingsdag. We vragen om na het vastpakken van een deurklink om je handen te reinigen met handgel. Op verschillende plaatsen zijn alle veiligheidsafspraken na te lezen.

 • aan elke deelnemer wordt gevraagd om verplicht een mondmasker te voorzien. De trainers dragen gedurende de hele training een gezichtsbeschermer. Tijdens bepaalde experimenten zal ook aan de deelnemers een gezichtsbeschermer ter beschikking geteld worden voor de duur van de oefening (dit laat toe om de gezichtsmimiek te zien, wat niet of slechts gedeeltelijk kan met een mondmasker). Na gebruik worden deze gezichtsbeschermers grondig ontsmet. Wie zelf over een gezichtsbeschermer beschikt, vragen we om dit mee te brengen.

 • als bepaalde experimenten aanraking vragen, dan voorzien we handschoenen.

 • de lucht wordt constant maximaal gezuiverd.

 • er worden stoelen gebruikt die gemakkelijk schoon te maken zijn. Elke deelnemer heeft een vaste plaats gedurende de hele opleidingsdag. Na afloop van de opleidingsdag, worden ook de stoelen grondig ontsmet.

 • wie ziek is (koorts, keelpijn, hoesten … ) kan niet deelnemen aan de opleiding en wordt verzocht om aan te sluiten bij een volgende reeks

We kijken er enorm naar uit om jullie terug bij ons te ontvangen!

Wij hebben ons aanbod verrijkt met verschillende online mogelijkheden:

 • Bij individuele trajecten bieden we jou, daar waar mogelijk, de kans om jouw traject geheel of gedeeltelijk online te doen
 • Infomomenten worden deels online aangeboden
 • Inoefenmomenten worden verrijkt met online sessies
 • Nu en dan zullen we ook een online inspiratiecafé houden
 • De webinars zaten reeds in ons aanbod voor de coronatijd. Dit aanbod blijft uiteraard en wordt eventueel nog uitgebreid

In onze newsletters houden we jou steeds op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden van ons aanbod.

X