Het verhaal van Alex en Marleen - GROEI ACADEMIE

Het verhaal van Alex en Marleen

Het verhaal van Alex en Marleen bij GROEI ACADEMIE

Een tijd geleden realiseerden we ons dat wij ons gezamenlijk verhaal nog nooit eerder in op papier gezet hebben. Het is een uniek verhaal en we delen het al te graag met jou.

Jij die ons nog niet kent, zal na het lezen van die verhaal, begrijpen waarom we zo uniek zijn.

Wie ons wel reeds kent, zal wellicht herkennen wat we schrijven en ook nu en dan glimlachen 🙂

Wie weet ken jij mensen die geïnspireerd worden door wat wij aan jou te vertellen hebben. Deel dit verhaal met iedereen die er iets kan uithalen, voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving. Hoe meer mensen we kunnen aansteken om het beste uit zichzelf te halen, hoe meer geluksmomenten er in de wereld zullen zijn …

We zijn 2013. Alex en ik beslissen in enkele maanden tijd om zowel privé als professioneel met elkaar in zee te gaan. Op dat moment was de Groeiacademie mijn eenmanszaak, die ik een paar jaar daarvoor met succes had opgezet. Inmiddels is dit GROEI ACADEMIE BV. Ik geef er trainingen voor mensen die willen effectief leren spreken met impact voor groepen en daarnaast ook trainingen in persoonlijke ontwikkeling, in de meest brede zin van het woord.

Ik heb altijd alleen gewerkt en de dingen organisch laten groeien. Het is voor mij wennen om nu als duo een bedrijf te runnen en dit met een duidelijk plan. We willen bovendien met een specifieke methode aan de slag, Neuro Linguïstisch Programmeren. Alex is daar al goed in thuis, ik nog niet. Alles moet zowat tegelijk gebeuren: wennen aan samenwerken, een businessplan opstellen, een nieuwe werkmethode aanleren, een nieuw doelpubliek vinden, marketing … Een uitdaging van formaat.

Dit is echter nog maar een deel van ons verhaal …

Ons doel was ‘opleidingen geven in communicatie’. Communicatie is altijd mijn ding geweest. Doch, laat dat nu destijds net de zwakke plek van Alex zijn. Alex is razend intelligent, maar ‘speciaal’ op vlak van het relationele en communicatie. Ik ontdekte dat hij allerlei basisvaardigheden miste om opleidingen te kunnen geven. Ik ontdekte dat hij niet op de gebruikelijke manier dingen leerde. Help!

Toen wij te rade gingen bij anderen, kregen we steevast te horen: ‘begin daar toch niet aan. Alex heeft het niet in zich. Het lukt jullie nooit.’

Deze mensen wisten niet dat je tegen ons zoiets niet moet zeggen. Net ‘het lukt jullie nooit’ zorgde ervoor dat onze motor op volle toeren begon te draaien en dat we dachten: ‘dat zullen we wel eens zien.’ Dit was eigenlijk het eerste sleutelmoment: de beslissing om ervoor te gaan en de vastberadenheid om te slagen. Wat we wilden, wisten we al. Nu nog uitvissen hoe.

We verkenden elke mogelijke manier om voor Alex de weg te effenen en om hem de vaardigheden aan te leren die hij miste.

Aanvankelijk was het echt blind varen. Dingen uitproberen, met vallen en opstaan. Momenten van hoop en wanhoop.

Op een bepaald ogenblik kreeg Alex de diagnose ‘autisme’, meer bepaald het syndroom van Asperger. Dit was het tweede sleutelmoment. Enerzijds een klap in ons gezicht. Anderzijds gaf het ons een richting en sleutels om oplossingen te vinden voor onze uitdaging. Binnen ons vakgebied vonden we de mentor voor Alex. Dit bleek een gouden zet.

Het zou een zeer intens proces worden. Onze grote doel, een kwalitatief hoogstaand communicatie instituut worden, leek veraf. Echter, we lieten ons niet ontmoedigen. Door vele deeldoelen te stellen, door elke stap grondig voor te bereiden, door elk succes te vieren, groeiden we steeds verder.

Wat we toen niet beseften, was dat we de communicatievaardigheden die we nu aan mensen aanleren, uitgebreid toepasten in onze eigen situatie en dat we daar samen, onbewust, al doende, expert in werden. Zo moest Alex, door omstandigheden, alleen naar Amerika, om daar een opleiding te gaan volgen. Vooraf dienden we alle mogelijke scenario’s te doorlopen, antwoorden te vinden op alle mogelijke toestanden, elk stapje grondig voor te bereiden, strategieën aanleren. En zo kan ik hier nog honderden voorbeelden geven. Ons leerproces was in volle gang.

Na veel vallen en terug opstaan, begon ook Alex trainingen te geven. Ik zat achteraan in de trainingsruimte. We hadden onderling een ‘codetaal’, waardoor ik tekentjes kon geven om Alex bij te sturen waar nodig. Ik was er altijd, om dingen op te vangen. Elke training zat ik daar achteraan een beetje te sterven …

Hoeveel sleutelmomenten er in de voorbije jaren geweest zijn, is eigenlijk niet te tellen. Er zijn er vele. Er zijn momenten geweest waarop we het hebben willen opgeven. Maar dan kwamen de reacties van de deelnemers. Ze herkenden hun verhaal in het onze. Ze leerden enorm veel van ons. Ze waren verbaasd dat iemand met autisme zoveel communicatievaardigheden kon aanleren. Ze zagen onze groei en dat stimuleerde hen om hun eigen weg te gaan. Dit gaf ons de zuurstof om ons verhaal verder te schrijven …

Inmiddels zijn we 2021. Wanneer Alex training geeft, zit ik meestal mee in het publiek, nieuwsgierig naar wat ik allemaal ga leren. De codetaal is geheel overbodig geworden. Alex weet zelfs heel goed wat hij moet doen. We genieten nu allebei.

We zijn ondertussen een gespecialiseerd communicatie instituut, met een hoogwaardig aanbod van opleidingen in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), coaching en motivatie. We zijn volop bezig om internationale samenwerkingen verder uit te bouwen.

Datgene wat eerst onze zwakte was, hebben wij tot onze sterkte gemaakt. Alex is het levende bewijs van wat iemand met autisme kan bereiken, gebruik makend van onze werkmethode. Onze relatie is daar evengoed het bewijs van.

We krijgen heel wat deelnemers die op de één of andere manier met autisme te maken hebben. We zijn er echter voor iedereen die met zijn of haar communicatie meer impact wil hebben.

Omgaan met ‘anders zijn’, met diversiteit is een grote uitdaging in deze tijd. Een goede communicatie opbouwen in alle mogelijke omstandigheden, je snel leren aanpassen aan wisselende situaties, flexibel inspelen op wat er in en rondom jou gebeurt, je eigen gemoedstoestanden leren sturen, heldere taal gebruiken, enzovoort. Het zijn vaardigheden die onmisbaar geworden zijn en die in de toekomst nog veel belangrijker zullen worden.

We beschikken allemaal over de meest geavanceerde computer ooit: ons brein.

We missen echter de handleiding om dit brein optimaal in te zetten.

Wij bieden mensen deze handleiding.

Op die manier dragen wij ons steentje bij aan een communicatie vriendelijker samenleving. Onze betrachting is om daarin zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat zij op hun beurt een steen in de rivier verleggen …

X