Licensed Business Practitioner of NLP™ - GROEI ACADEMIE
BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING
BRAIN TRAINING

Resultaatgericht communiceren en samenwerken


Licensed Business Practitioner of NLP™

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek »

WANNEER
RESULTAATGERICHT COMMUNICEREN EN SAMENWERKEN VOLGEN

De letters NLP raken bij steeds meer mensen gekend. Ze staan voor: Neuro-Linguïstisch Programmeren. Neen, dit is geen computertaal.

 

Om resultaatgericht communiceren en samenwerken te bevorderen

Om te communiceren met meer impact

Jij maakt je de basis van NLP eigen, nodig om effectiever te kunnen samenwerken op de werkvloer. Omdat het gaat om eigentijdse communicatie, leren we jou de kennis om het unieke model van de wereld van de ander in kaart te brengen en je hierop af te stemmen. En we zien hoe communiceren in elkaar zit.

Om meer inzicht in je bedrijf, team en collega’s te verkrijgen

Iedereen is op zijn manier ‘geprogrammeerd’. We ontdekken welke voorkeurswoorden we hebben. We tonen aan wat het observeren van de oogbewegingen ons bijbrengt tijdens het communiceren. We leren jou denkprogramma’s te herkennen. Daarnaast leer je te herkennen hoe jij en anderen zich motiveren tot actie.

Om het beste te halen uit jezelf en anderen

Dit doen we om de gemoedstoestand, het gedrag… van jezelf en anderen te beïnvloeden door middel van de taal. Zelfvertrouwen leren bouwen inzetbaar tijdens specifieke situaties. Gemoedstoestanden leren bouwen om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen…

 

Om individueel en in groep feedback te geven

We gaan van start met het leren stellen van de juiste vragen. Hoe je effectieve feedback geeft die blijft hangen. Je ontdekt wat de ander echt bedoelt. Je gaat na wat iemand echt belangrijk vindt. En dit op bewust en onbewust niveau. Je leert waarden en overtuigingen ontdekken en herkennen op basis van wat men vertelt.

Wat RESULTAATGERICHT COMMUNICEREN EN SAMENWERKEN omvat

Communicatie begint bij de basis

Jij maakt je de basis van NLP eigen, nodig om effectiever te kunnen samenwerken op de werkvloer. Omdat het gaat om eigentijds samenwerken en communiceren, leren we jou deze kennis om ieders unieke model van de wereld in kaart te brengen en om je hierop af te stemmen. En duiden wij hoe we communiceren. Hierdoor versterk je jouw vermogen om contact te leggen met anderen, waardoor communiceren met iedereen gemakkelijker tot veel gemakkelijker wordt. We duiden wat waarnemen is en waardoor het bepaald wordt.

Inzicht ander/zelf

Iedereen is op zijn unieke manier geprogrammeerd. Hier ontdek je welke voorkeuren in representaties we kunnen hebben. We tonen aan wat het observeren van de oogbewegingen ons bijbrengt tijdens het communiceren. We leren jouw wijze van denken te herkennen. En we staan stil bij de impact hiervan, omdat deze zowel jouw emotionele zelfsturing vergroten, als jou extra mogelijkheden geven om anderen te beïnvloeden. Net zoals jouw stemgebruik impact heeft. Daarnaast leer je te herkennen hoe jij en anderen zich motiveren tot actie.

Emoties inzetten om te beïnvloeden

Dit doen we om de gemoedstoestand, het denken, het gedrag, het resultaat… van jezelf en anderen te beïnvloeden. Zelfvertrouwen leren bouwen en inzetten tijdens specifieke situaties. Gemoedstoestanden leren bouwen om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen… En de kracht van ons brein te ontdekken achter het geven van betekenis.

Communiceren

We gaan van start met het leren stellen van de juiste vragen. Hoe je effectieve feedback geeft die blijft hangen. Ontdekken wat de ander echt bedoelt. Nagaan wat iemand echt belangrijk vindt. En dit op bewust en onbewust niveau. Waarden en overtuigingen leren ontdekken en herkennen op basis van wat men vertelt.

Het inzetten van de strategie waarmee we daadwerkelijk resultaten bereiken

Wetende dat we allemaal op een bepaalde manier zijn geprogrammeerd, staan we stil bij het belang van strategieën, en maken we de stappen ervan bewust. Ons gedrag, dus het resultaat van ons functioneren, wordt aangestuurd door onze strategieën. In deze opleiding word je je bewust van enkele van jouw eigen strategieën en denkprogrammma’s. Inzicht krijgen hierin vergroot jouw emotionele zelfsturing aanzienlijk. En het herkennen ervan, vergroot de impact van jouw communicatie. We vangen aan met het stellen van doelen om deze ook daadwerkelijk te bereiken.

Alles op één lijn

We brengen stap voor stap triggers, gemoedstoestanden, gedrag, doelen, waarden, overtuigingen, … op één lijn, zodat wat je denkt, voelt en doet met elkaar in overeenstemmingen zijn. Jouw omgeving merkt dit op omdat je doet wat je zegt.

Taalkracht

We leren jou de taal waarmee je jouw impact vergroot. En we vertellen verhalen, omdat verhalen ons entertainen, boeien, verbinden, veranderen… Iedereen heeft er. We ontdekken onze eigen verhalen als schitterend in te zetten metaforen, om te gebruiken als antwoorden op allerlei situaties. In elke communicatie speelt de taal op bewust en onbewust niveau een enorm belangrijke rol. Vaardiger worden in het flexibel toepassen van deze onbewuste taaIpatronen maakt dat we onszelf en anderen effectiever aanspreken, inspireren en motiveren.

Jouw andere toekomst

We krijgen ook meer aandacht voor de strategieën van jezelf en de anderen. We krijgen impact op onze triggers. We staan stil bij welke impact onze belevingen aangaande het verleden, heden en toekomst hebben op onze huidige situatie. En hoe daarop aan te sturen. Tijdlijnen als hulpmiddel om doelen en hun resultaten helder te stellen en te bereiken. Om in het heden te kunnen beschikken over hulpbronnen vanuit het verleden, nodig voor jouw toekomst.

Jouw vernieuwde verleden

We zeggen wel eens; ‘Had ik toen maar geweten dat…’ Met wat we jou aanleren verander je uiteraard niet de feiten uit jouw verleden, wel de emotionele ladingen die aan deze feiten vast hangen. Je leert innerlijke conflicten oplossen door de tegenstrijdigheden tussen jouw gedachten, gevoelens, … aan te pakken. En indien nodig, pakken we jouw irreële angsten aan.

Het programma van deze opleiding:

Dag 1:

 • Verwelkoming
 • Wanneer is NLP ontstaan?
 • Evolutie binnen NLP
 • Waarvoor staat Neuro-Linguïstisch Programmeren?
 • Wat is NLP?
 • Waarin kan NLP ons verrijken?
 • NLP fundamenten
 • Basisvaardigheden, weetjes en tips
 • De fundamentele vooronderstellingen binnen NLP
 • Hoe communiceren wij?
 • NLP-communicatiemodel
 • Samenwerken
 • Observeren, Kalibreren & Afstemmen

Dag 2:

 • Oogbewegingen
 • Van probleem naar oplossing, via welgevormde resultaten
 • Het NLP proces voor verandering toegepast op de werkvloer
 • Denkprogramma’s op de werkvloer

Dag 3:

 • Welgevormde resultaten, inclusief de creativiteitsstrategie
 • Testen op succes
 • Innerlijke obstakels
 • Alles op één lijn
 • Waarden
 • Representatiesystemen

Dag 4:

 • Metamodel
 • Intonatiepatronen en ander stemgebruik…

Dag 5:

 • Submodaliteiten
 • Mapping Across
 • Swish
 • Milton-model
 • Chunken

Dag 6:

 • De kracht van de taal op de werkvloer
 • Sublieme boodschappen
 • Trance
 • Feedback, geven en ontvangen, op de werkvloer

Dag 7:

 • Herkaderen
 • Terughalen vaardigheden vanuit het verleden
 • Veranderen persoonlijke levensgeschiedenis

Dag 8:

 • Strategieën
 • Emotionele Intelligentie

Dag 9:

 • Emoties inzetten om te beïnvloeden
 • Visual Squash
 • Certificatie

Onze KERNAANPAK

Praktisch

Leren door te doen is zeer krachtig.

Wij verkopen weinig theorie. We laten jou experimenteren en leren uit deze ervaringen.

Op die manier is de impact van wat je leert, veel groter en integreer je het aangeleerde sneller.

Concreet toepasbaar

Opleidingen zijn een middel om concrete doelen te bereiken.

De link tussen onze opleidingen en jouw dagelijks leven, is een directe link. Zodoende kan jij het aangeleerde onmiddellijk gaan toepassen in jouw dagdagelijks leven.

Je boekt bijgevolg snel concreet resultaat.

Creatief

Nieuwe dingen leren gaat het best als je hele brein mag meedoen.

Creatieve insteken zijn hierbij zeer belangrijk. We doen beroep op al jouw zintuigen, zodat jij vele ingangspoorten krijgt om de dingen die je leert, binnen te laten.

Een krachtige insteek om het diep te wortelen in jouw brein en er vertrouwd mee te raken.

Praktisch

Leren door te doen is zeer krachtig.

Wij verkopen weinig theorie. We laten jou experimenteren en leren uit deze ervaringen.

Op die manier is de impact van wat je leert, veel groter en integreer je het aangeleerde sneller.

Uitdagend

Tijdens deze reeks, bestaande uit geheel op elkaar afgestemde NLP Business opleidingen, leren wij  jou NLP aan, door je meermaals, door het ganse proces te sturen, waarbij we steeds één uitdaging vooropzetten. Op deze wijze kan jij daarna het aangeleerde toepassen voor duizend en één andere uitdagingen, en dit zowel professioneel als privé.

 • tijdens deze practitioner opleiding bestaat deze uitdaging erin om de basisvaardigheden die NLP rijk is, aan te leren veelal buiten jouw comfortzone, daar waar we echt leren om maximaal te kunnen groeien,
 • tijdens deze master opleiding houden we ons enerzijds reeds bezig met meer geavanceerde interventies, brengen we zeer vele stukjes bij elkaar, zodat het maken van gedragsveranderingen, om een gelukkiger leven tot excellentie te bereiken voor jou en bij anderen, en bestaat anderzijds de uitdaging erin dat jij als onderdeel van jouw certificatie een speech of keynote gaat brengen,
 • tijdens deze advanced opleiding houden we ons enerzijds reeds bezig met geavanceerde interventies, brengen we zeer vele stukjes bij elkaar, zodat het maken van gedragsveranderingen, om een gelukkiger leven tot excellentie te bereiken voor jou en bij anderen, en bestaat anderzijds de uitdaging erin dat je als onderdeel van jouw certificatie een keynote of workshop gaat brengen,
 • tijdens deze coach opleiding bestaat de uitdaging erin dat jij alle basisvaardigheden gaat leren inzetten om deze zo naadloos mogelijk te leren gebruiken tijdens het business coachen met NLP.

Tijdens elke vooropgestelde uitdaging hebben we aandacht voor het proces in zijn geheel. We nemen jou mee door alle stappen, in lijn met onze persoonlijke uitdagingen voor jou, met jouw persoonlijke aandachtspunten, met de aan te pakken problemen, met de te ontwikkelen vaardigheden, en dit gebruikmakende van de vele tools die NLP en hypnose rijk zijn.

Dit doen we omdat bij deze uitdagingen voor jou, alzo het verschil veel gemakkelijker aantoonbaar is, waardoor jij jouw groei, veel sneller, zelf kunt gadeslaan. Daarnaast doen we dit omdat we jou het hele proces willen aanleren, zodat je dit daarna kan dupliceren, voor andere uitdagingen van klein tot zeer groot.

We werken in levels: practitionermaster en advanced of coach omdat we jou tijdens het eerste level de basisvaardigheden gaan aanleren. Tijdens het tweede level leren we jou het ganse proces om voor uitdagingen te gaan door deze basisvaardigheden te masteren. En tijdens het derde level ingeval van de advanced, gaan we jou opnieuw door het hele proces leiden voor uitdagingen tot ver buiten onze comfortzone, door met de advanced tools die NLP en hypnose rijk zijn, verder te leren spelen. En in geval van de coach, leren we jou het ganse proces om voor uitdagingen te gaan door al deze vaardigheden in te zetten tijdens het resultaatgericht coachen met NLP.


CODEC-model

'CODEC' staat voor:

 • Connecteer
 • Observeer
 • Decideer
 • Experimenteer
 • Commit

Waarom CODEC!

CODEC is oorspronkelijk een toepassing bij computers. Met CODEC kan je data coderen of decoderen. Bij persoonlijke ontwikkeling komt het er eigenlijk altijd op neer dat je de CODEC van jouw groei 'kraakt'. Dat wil zeggen: dat je leert hoe je met jouw innerlijke beleving kan spelen, zodat je weet wat je ermee kunt aanvangen en er de betekenis mee kan veranderen.

De betekenis die wij aan elke letter van het CODEC-model hebben verbonden, is het resultaat van vele jaren succesvol werken met mensen.

In veel opleidingen leer je hoe je een goed gevoel kunt creëren, maar niet hoe je dit gevoel kunt vasthouden, laat staan oproepen. Vaak zijn opleidingen een positieve 'injectie', die, wanneer ze uitgewerkt is, om een nieuwe injectie vraagt. Je krijgt in die opleidingen telkens een brood dat je honger even stilt, maar je leert niet hoe je zelf brood kunt bakken, zodat je nooit meer honger hoeft te lijden.

In GROEI ACADEMIE sleutelden we jaren aan een succesvolle manier om mensen tijdens onze opleidingen een pakket mee te geven dat zij gemakkelijk en blijvend kunnen toepassen, hun hele leven lang. Met het CODEC-model hebben we dit pakket voor jou klaarliggen!

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Voor wie DEZE OPLEIDING IS bestemd

Deze basisopleiding staat dan ook geheel in het teken van NLP dagdagelijks leren toepassen op de werkvloer en binnen jouw leven. Voorkennis van NLP is niet vereist.

Voor iedereen die:

 • wie binnen zijn job zijn communicatie een flinke boost in de goede richting wil geven
 • leidinggevenden en eindverantwoordelijken die willen weten wat anderen echt vertellen
 • teamverantwoordelijken die hun vaardigheden tot samenwerking en communicatie binnen een team willen verbeteren
 • projectleiders, consultants,… die veel van werkomgeving veranderen
 • executieve coaches en teamcoaches
 • diegenen die oog hebben voor klantbeleving
 • diegenen die hun impact op anderen willen vergroten
 • diegenen die regelmatig nieuwe uitdagingen aangaan
 • diegenen die congruent willen overkomen tussen wat zij verbaal en non-verbaal communiceren
 • diegenen die willen nagaan waarvoor NLP kan worden gebruikt op de werkvloer
 • NLP-beoefenaars die NLP willen leren inzetten op de werkvloer
 • bereid is om tussen twee opleidingsmomenten in binnen zijn eigen omgeving, dagelijks 15 à 20 minuten te investeren aan tijd en energie, om dit alles in te oefenen, in te oefenen en in te oefenen! Deze opleiding is hierdoor uitstekend te combineren met je werk en jouw privé leven.

Ben je niet zeker of deze opleiding iets voor jou is? Vraag dan een gesprek aan met de trainers van de GROEI ACADEMIE. Zij bekijken samen met jou of je er klaar voor bent. Indien nodig, bieden ze jou een bijkomend traject aan voor je van start gaat.

Je kunt tevens kiezen om te starten met de eerste drie dagen van de opleiding. Daarin kan je al even proeven van wat NLP is en wat je ermee kunt. Daarna beslis je dan, in samenspraak met de trainers van de GROEI ACADEMIE, of het vervolg van de opleiding voor jou aangewezen is. Meer informatie over deze driedaagse training ‘Introductie tot NLP op de werkvloer’, vind je op deze website.

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Wat nog MEER

Op het einde van de opleiding is er een verplichte certificatieproef. Daar ontdek je welke vaardigheden je reeds goed onder de knie hebt. Je leert tevens aan welke punten je extra aandacht dient te besteden. Op die manier kan je na de opleiding efficiënt jouw vaardigheden i.v.m. NLP verder laten groeien.

GROEI ACADEMIE biedt het volledige ‘NLP Business Practioner’-programma aan in 60 leeruren. Je ontvangt een officieel certificaat ‘Licensed Business Practitioner of NLP™‘ wanneer je voor de certificatieproef slaagt.


Wil jij ook de verborgen accelerators ontdekken om met impact te communiceren, enorm versterkt door NLP en hypnose, die onze Vlaamse Overheid jammer genoeg enkel nog wil reserveren voor de grotere bedrijven en multinationals?

Want sinds 1 juli 2020 kan, wie wil effectief leren beïnvloeden met impact gebruik makende van NLP en hypnose onder de motorkap, geen gebruik meer maken van de KMO-portefeuille!

Wij onderwijzen jullie nog verder, en met nog meer passie dan voorheen!


REISS MOTIVATION PROFILE®

Alex Peeters en Marleen Devisch van GROEI ACADEMIE BV werken hiervoor samen met Wim Olbrechts, CEO van RMP BENE, ofwel RMP België-Nederland.

Wanneer jij interesse hebt in jouw uniek motivatieprofiel, kan je door Alex of Marleen, beide Officiële Reiss Motivation Profile® Master, jouw Reiss Motivation Profile® laten afnemen.

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Ons Online platform

Je hebt bij GROEI ACADEMIE een opleiding gevolgd. Daar heb je geleerd hoe belangrijk het is om verder aan de slag te gaan met al het materiaal, in jouw dagelijks leven. Je krijgt hier toegang tot tal van korte filmpjes, die jou nog eens door alle aangeleerde NLP-technieken heen loodsen. Op die manier kan je opfrissen, inoefenen, masteren, ermee spelen en nascholen, zoveel je maar wilt. De beschikbare online jaarabonnementen zijn:

Na DEZE OPLEIDING

Heb je deze grote verzameling aan technieken en gedragingen leren kennen en de basistoepassingen ervan geleerd. Na deze opleiding is het aan jou om ze verder te integreren in je dagelijks leven, door te doen, doen, doen… en te ervaren, ervaren, ervaren… vooral in je dagdagelijkse leven…

Daarnaast:

 • Heb je meer inzicht in je onderneming, je team en je collega’s
 • Weet je hoe zowel de te bereiken doelen als de te behalen resultaten scherp te
  stellen
 • Weet je hoe meer doordachte beslissingen te nemen in lijn met jouw te bereiken resultaten
 • Weet je hoe processen en prestaties te optimaliseren
 • Weet je hoe om te gaan met spanningen en conflicten
 • Weet je hoe meer flexibiliteit te creëren om gemakkelijker verandering te implementeren
 • Weet je hoe jouw klanten een positieve ervaring te geven
 • Weet je hoe om te gaan met stress, ook in moeilijke situaties
 • Bouw je veel sneller positieve relaties op
 • Beïnvloed je jezelf en anderen op een positieve manier
 • Ben je creatiever in het vinden van oplossingen
 • Ben je aangevangen om het beste te halen uit jezelf en uit anderen
 • Ben je aangevangen opbouwende feedback te geven, zowel individueel als in groep
 • Ben je aangevangen te communiceren met meer impact
 • Ben je in staat om je hele team veel meer af te stemmen op de waarden van de organisatie

Kan je je verder vervolmaken door deel te nemen aan onze:

Communiceren met impact
Erkende opleiding: Licensed Business Master Practitioner of NLP™
Meer informatie over deze opleiding »

Opfrissen, inoefenen, masteren, ermee spelen, nascholen
Meer informatie voor zij die er niet genoeg van krijgen »

Word deze professionele business coach die jij zelf zou willen hebben!
Erkend traject: Opleidingstraject tot NLP Business Coach™
Meer informatie over deze opleiding »

Ofwel door contact op te nemen met onze trainers.

ONZE deelnemers aan het woord

“Alex is een erg deskundig en gedreven NLP trainer die doorheen de hele opleiding steeds het beste uit zijn cursisten naar boven kan brengen. Hij laat ze onbewust groeien zodat ze de vaardigheden vlot onder de knie krijgen.”

Conny Deneweth

“Enorm rijke & toepasbare training! Ik voel mij gemotiveerd om al deze bruikbare tools in te zetten in mijn werk.”

Marleen

info over Resultaatgericht communiceren en samenwerken

Waar?
Gistelse Steenweg 190 bus 0101, 8200 Brugge, West-Vlaanderen, België

 

The Society of NLP

While we insist skill development as our criteria for successful Practitioners and Master Practitioners, also we know a Practitioner takes from 7-9 days encompassing 50-60 hours of training time. Richard and John & Kathleen La Valle do it in 9 days in Orlando, and as Richard says: ‘if someone thinks they can do it in less time and as well, he wants to know who they are so he can find out exactly what they are doing.’ So the practitioner and/or master practitioner are no less than 7 days, no exceptions.

Better, yet, we have some trainers doing even more days in order to be sure their students are the best they can be, and we, as well as Richard, are paying close attention to who they are. Their students’ performance, when they decide to come to Orlando, is quite noticeable.” by John La Valle from ‘The Society of NLP’

 


Wil jij ook de verborgen accelerators ontdekken om met impact te communiceren, enorm versterkt door NLP en hypnose, die onze Vlaamse Overheid jammer genoeg enkel nog wil reserveren voor de grotere bedrijven en multinationals?

Want sinds 1 juli 2020 kan, wie wil effectief leren beïnvloeden met impact gebruik makende van NLP en hypnose onder de motorkap, geen gebruik meer maken van de KMO-portefeuille!

Wij onderwijzen jullie nog verder, en met nog meer passie dan voorheen!


Disclaimer
Wij geven geen medische informatie. Wij zijn niet medisch gekwalificeerd. Wij doen geen medische diagnoses of behandelingen. Onze trainingen vervangen geen consultatie bij de arts, psycholoog, therapeut of psychiater. Voor behandeling van medische klachten raden wij jou aan om naar jouw huisarts, psycholoog of psychiater te gaan.

  Wanneer?


  Toekomen vanaf 9:00. Aanvang opleidingsdag: 9:30. Einde opleidingsdag: 18:00

  Prijzen:

  Deurprijs: 2950,00 € excl. BTW (3569,50 € incl. BTW)

  Herhaalprijs: 50 % ten opzichte van de gangbare prijs, na tonen van de overeenkomstige licentie van de Society of NLP™.

  BONUS: CADEUBON ter waarde van 185,00 €, voor 1 x GRATIS Jaarabonnement: INOEFENEN op GROEI ACADEMIE ONLINE, en dit omvat eveneens het level: OPFRISSEN

  Inschrijving & prijzen geldig bij betalen binnen de 7 dagen vanaf datum online inschrijving.

  Deze deelnameprijs omvat enkel de opleiding met officieel certificaat: 'Licensed Business Practitioner of NLP™' uitgeven door de Society of NLP™ en mede-ondertekend door Dr. Richard Bandler en John La Valle, een handleiding, de koffiepauzes (van 15 á 25 minuten) en lichte lunch.

  Voorinschrijven op later te bepalen data: dit is vrijblijvend. Echter van zodra deze data komen vast te liggen, delen we deze aan de voorinschrijvers mee, en ofwel verzilver je jouw plaats aan de prijs die vermeld stond in jouw voorinschrijving door dit bedrag binnen de 7 kalenderdagen aan GROEI ACADEMIE over te maken, ofwel zie je af van jouw voorinschrijving.

  Voornaam

  Achternaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Straatnaam & huisnummer

  Postcode

  Gemeente

  Bedrijf

  BTW- of ondernemingsnummer

  Bericht

  Schrijf mij in voor de online nieuwsbrief

  Ik aanvaard de Algemene voorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid Nagelezen @ Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Cookiebeleid


  X