Licensed Business Practitioner of NLP™ - GROEI ACADEMIE
BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING
BRAIN TRAINING

Resultaatgericht communiceren en samenwerken

Licensed Business Practitioner of NLP™

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek »GRATIS E-BOOK: EEN INTRODUCTIE TOT NLP »

WANNEER
RESULTAATGERICHT COMMUNICEREN EN SAMENWERKEN VOLGEN

De letters NLP raken bij steeds meer mensen gekend. Ze staan voor: Neuro-Linguïstisch Programmeren. Neen, dit is geen computertaal. Is de taal voor ons brein!

Groeien in persoonlijk leiderschap, dus in geluk en succes, dit kan door:

 • jezelf elke dag uit te dagen,
 • jezelf regelmatig te heruitvinden,
 • jezelf te (her)organiseren, eerst in je hoofd, daarna daarbuiten,
 • jezelf te motiveren in lijn met je idealen,
 • jezelf steeds gelukkiger en succesvoller te zien,
 • je obstakels an je blokkades aan te pakken,
 • je eigen leven te dirigeren en dat van sommige anderen,
 • je eigen leider te zijn, en die van sommige anderen,
 • je eigen bio te schrijven van ideaal, via ideeën tot realiteit,
 • in alles leerkansen te zien, en er een positieve attitude op na te houden,
 • gepassioneerd te leven voor wat je wil bereiken en behouden,
 • resultaatgerichter te denken,
 • te leren vanuit je fouten, en uit die van anderen,
 • te weten hoe iets moet en hoe iets niet moet gedaan, gedacht… worden,
 • zelf beslissingen te nemen, en stappen te zetten.

Dus door top prestaties te bevorderen bij jezelf, en bij sommige anderen, via:

 • persoonlijk leiderschap, door jezelf en anderen te leiden via effectief communiceren en beïnvloeden met impact, door:
  • je brein te herprogrammeren op geluk en succes in denken en doen,
  • te functioneren vanuit de gemoedstoestanden van een winnaar, een succesvol iemand,
  • topprestaties te stimuleren.

 

 • teamspeler te zijn, door jezelf en anderen te coachen, te inspireren en te motiveren, door:
  • performantere teams uit te bouwen,
  • innovatie en creativiteit te stimuleren,
  • te inspireren en te motiveren steeds in lijn met de te bereiken resultaten, doelstellingen…

 

 • klantbeleving, door om te gaan met moeilijke situaties, door
  • te beïnvloeden vanuit integriteit,
  • je klanten een buitengewone klantbeleving te gunnen,
  • vanuit authenticiteit te presenteren met impact.

En wanneer je weet dat we tijdsgewijs, circa 97 % doen vanuit onze automatisch piloot, en amper 3 % vanuit ons bewust denken, is het overduidelijk dat we ons bewust denken beter kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat onze automatisch piloot steeds meer doet wat we wensen, in plaats van het vele doemdenken door sommige onder jullie!

Want onze automatisch piloot is er eentje die reageert op triggers, op stimuli, om daarop geheel automatisch te reageren, ons handelen gestuurd vanuit jouw emoties, herinneringen, kennis, waarden, overtuigingen, ervaringen…

En telkens wanneer we tevreden zijn over het resultaat van dit handelen, is dit ok. En is het de taak van ons bewuste denken om ons hierop attent te maken, want al datgene wat we bevestigen, daar doet onze automatische piloot meer van.

Dus zij onder jullie die jullie shit de meeste aandacht geven, wees dan niet verbaast dat je daarvan ook meer doet vanuit jullie automatische piloot.

En denk eraan, dat bewustwording over onze vaste gewoontes, zowel in denken als in doen, de sleutel tot geluk en succes is. Want succes is oude, niet helpende, patronen doorbreken en vervangen door andere, meer effectieve patronen. En dit vraagt om de nodige creativiteit, nieuwsgierigheid, flexibiliteit… in denken, doen en voelen!

En om deze reden alleen al, leren wij onze deelnemers om via hun bewuste denken gerichte focus te geven op het resultaat dat ze echt willen behalen, door hun automatische piloot de juiste richting van denken en handelen aan te geven.

En door te bepalen hoe onze automatische piloot best reageren kan op triggers van zowel buitenaf als van binnenuit, door voor hem te plannen, analyseren, voorbereidingen te treffen, tot gezond kritisch rationeel denken.

Dit alles zodat ook jouw automatische piloot ervoor zorg dragen kan, dat je steeds gelukkiger, succesvoller, … wordt in lijn met jouw dromen, idealen, jouw te bereiken resultaten, jouw doelen, jouw te zetten stappen…

En onze opleiding tot Resultaatgericht communiceren en samenwerkenLicensed Business Practitioner of NLP™, is alvast de eerst succesvolle stap om te zetten, om jezelf de benodigde, de begeerde basisvaardigheden aanvangen eigen te maken, waaronder flexibiliteit in denken en gedrag, resultaatgericht denken, afstemmen en leiden op jezelf, op anderen, observeren… en zoveel meer.

Echter voor de uitverkorenen onder jullie die echt effectief willen communiceren, beïnvloeden en motiveren met impact, zijn er jaarlijks een beperkt aantal te verdienen plaatsen tot deelnemen aan ons Opleidingstraject: Effectief communiceren, motiveren en spreken met impact.

En alle andere kunnen na het deelnemen aan onze NLP Business Practitioner, daarna stapsgewijs deelnemen aan de volgende opleidingen:

naargelang het aantal nog beschikbare plaatsen!

Dit alles om resultaatgericht communiceren en samenwerken te bevorderen!

En om te communiceren met meer impact

Jij maakt je de basis van NLP eigen, nodig om effectiever te kunnen samenwerken op de werkvloer.

En omdat het gaat om eigentijdse communicatie, leren we jou de kennis om het unieke model van de wereld van de ander in kaart te brengen en je hierop af te stemmen.

En we zien hoe communiceren in elkaar zit.

En om meer inzicht in je bedrijf, team en collega’s te verkrijgen

Iedereen is op zijn manier ‘geprogrammeerd’.

We ontdekken welke voorkeurswoorden we hebben.

En we tonen aan wat het observeren van de oogbewegingen ons bijbrengt tijdens het communiceren.

En we leren jou denkprogramma’s te herkennen. Daarnaast leer je te herkennen hoe jij en anderen zich motiveren tot actie.

En om het beste te halen uit jezelf en anderen

Dit doen we om de gemoedstoestand, het gedrag… van jezelf en anderen te beïnvloeden door middel van de taal.

Zelfvertrouwen leren bouwen inzetbaar tijdens specifieke situaties.

Gemoedstoestanden leren bouwen om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen…

 

En om individueel en in groep feedback te geven

We gaan van start met het leren stellen van de juiste vragen.

En hoe je effectieve feedback geeft die blijft hangen.

En je ontdekt wat de ander echt bedoelt. En je gaat na wat iemand echt belangrijk vindt. En dit op bewust en onbewust niveau.

En je leert waarden en overtuigingen ontdekken en herkennen op basis van wat men vertelt.

Wat RESULTAATGERICHT COMMUNICEREN EN SAMENWERKEN omvat

Communicatie begint bij de basis

Jij maakt je de basis van NLP eigen, nodig om effectiever te kunnen samenwerken op de werkvloer.

En omdat het gaat om eigentijds samenwerken en communiceren, leren we jou deze kennis om ieders unieke model van de wereld in kaart te brengen en om je hierop af te stemmen. En duiden wij hoe we communiceren.

En hierdoor versterk je jouw vermogen om contact te leggen met anderen, waardoor communiceren met iedereen gemakkelijker tot veel gemakkelijker wordt.

En we duiden wat waarnemen is en waardoor het bepaald wordt.

Inzicht in jezelf en anderen

Iedereen is op zijn unieke manier geprogrammeerd.

En hier ontdek je welke voorkeuren in representaties we kunnen hebben.

En we tonen aan wat het observeren van de oogbewegingen ons bijbrengt tijdens het communiceren.

En we leren jouw wijze van denken te herkennen.

En we staan stil bij de impact hiervan, omdat deze zowel jouw emotionele zelfsturing vergroten, als jou extra mogelijkheden geven om anderen te beïnvloeden. Net zoals jouw stemgebruik impact heeft.

En daarnaast leer je te herkennen hoe jij en anderen zich motiveren tot actie.

Emoties inzetten om te beïnvloeden

Dit doen we om de gemoedstoestand, het denken, het gedrag, het resultaat… van jezelf en anderen te beïnvloeden.

Zelfvertrouwen leren bouwen en inzetten tijdens specifieke situaties.

Gemoedstoestanden leren bouwen om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen…

En de kracht van ons brein te ontdekken achter het geven van betekenis.

Communiceren

We gaan van start met het leren stellen van de juiste vragen.

En hoe je effectieve feedback geeft die blijft hangen.

En ontdekken wat de ander echt bedoelt.

En nagaan wat iemand echt belangrijk vindt. En dit op bewust en onbewust niveau.

En waarden en overtuigingen leren ontdekken en herkennen op basis van wat men vertelt.

Het inzetten van de strategie waarmee we daadwerkelijk resultaten bereiken

Wetende dat we allemaal op een bepaalde manier zijn geprogrammeerd, staan we stil bij het belang van strategieën, en maken we de stappen ervan bewust.

En ons gedrag, dus het resultaat van ons functioneren, wordt aangestuurd door onze strategieën.

En in deze opleiding word je je bewust van enkele van jouw eigen strategieën en denkprogrammma’s.

En inzicht krijgen hierin vergroot jouw emotionele zelfsturing aanzienlijk.

En het herkennen ervan, vergroot de impact van jouw communicatie.

En we vangen aan met het stellen van doelen om deze ook daadwerkelijk te bereiken.

En alles op één lijn!

We brengen stap voor stap triggers, gemoedstoestanden, gedrag, doelen, waarden, overtuigingen, … op één lijn, zodat wat je denkt, voelt en doet met elkaar in overeenstemmingen zijn.

En jouw omgeving merkt dit op omdat je doet wat je zegt.

Taalkracht

We leren jou de taal waarmee je jouw impact vergroot. En we vertellen verhalen, omdat verhalen ons entertainen, boeien, verbinden, veranderen… Iedereen heeft er.

En we ontdekken onze eigen verhalen als schitterend in te zetten metaforen, om te gebruiken als antwoorden op allerlei situaties.

En in elke communicatie speelt de taal op bewust en onbewust niveau een enorm belangrijke rol.

En vaardiger worden in het flexibel toepassen van deze onbewuste taaIpatronen maakt dat we onszelf en anderen effectiever aanspreken, inspireren en motiveren.

Jouw andere toekomst

We krijgen ook meer aandacht voor de strategieën van jezelf en de anderen. En we krijgen impact op onze triggers.

En we staan stil bij welke impact onze belevingen aangaande het verleden, heden en toekomst hebben op onze huidige situatie. En hoe daarop aan te sturen.

En tijdlijnen als hulpmiddel om doelen en hun resultaten helder te stellen en te bereiken.

En om in het heden te kunnen beschikken over hulpbronnen vanuit het verleden, nodig voor jouw toekomst.

Jouw vernieuwde verleden

We zeggen wel eens; ‘Had ik toen maar geweten dat…’ Met wat we jou aanleren verander je uiteraard niet de feiten uit jouw verleden, wel de emotionele ladingen die aan deze feiten vast hangen.

En je leert innerlijke conflicten oplossen door de tegenstrijdigheden tussen jouw gedachten, gevoelens, … aan te pakken.

En indien nodig, pakken we jouw irreële angsten aan.

Het programma van deze opleiding:

Dag 1:

 • Verwelkoming.
 • Wanneer is NLP ontstaan?
 • Evolutie binnen NLP.
 • Waarvoor staat Neuro-Linguïstisch Programmeren?
 • Wat is NLP?
 • Waarin kan NLP ons verrijken?
 • NLP fundamenten.
 • Basisvaardigheden, weetjes en tips.
 • De fundamentele vooronderstellingen binnen NLP.
 • Hoe communiceren wij?
 • NLP-communicatiemodel.
 • Samenwerken.
 • Observeren, Kalibreren & Afstemmen.

Dag 2:

 • Oogbewegingen.
 • Van probleem naar oplossing, via welgevormde resultaten.
 • Het NLP proces voor verandering toegepast op de werkvloer.
 • Denkprogramma’s op de werkvloer.

Dag 3:

 • Welgevormde resultaten, inclusief de creativiteitsstrategie.
 • Testen op succes.
 • Innerlijke obstakels.
 • Alles op één lijn.
 • Waarden.
 • Representatiesystemen.

Dag 4:

 • Metamodel.
 • Intonatiepatronen en ander stemgebruik…

Dag 5:

 • Submodaliteiten.
 • Mapping Across.
 • Swish.
 • Milton-model.
 • Chunken.

Dag 6:

 • De kracht van de taal op de werkvloer.
 • Sublieme boodschappen.
 • Trance.
 • Feedback, geven en ontvangen, op de werkvloer.

Dag 7:

 • Herkaderen.
 • Terughalen vaardigheden vanuit het verleden.
 • Veranderen persoonlijke levensgeschiedenis.

Dag 8:

 • Strategieën.
 • Emotionele Intelligentie.

Dag 9:

 • Emoties inzetten om te beïnvloeden.
 • Visual Squash.
 • Certificatie.

Voor wie DEZE OPLEIDING IS bestemd

Deze basisopleiding staat dan ook geheel in het teken van NLP dagdagelijks leren toepassen op de werkvloer en binnen jouw leven. Voorkennis van NLP is niet vereist.

Voor iedereen die:

 • wie binnen zijn job zijn communicatie een flinke boost in de goede richting wil geven
 • leidinggevenden en eindverantwoordelijken die willen weten wat anderen echt vertellen
 • teamverantwoordelijken die hun vaardigheden tot samenwerking en communicatie binnen een team willen verbeteren
 • projectleiders, consultants,… die veel van werkomgeving veranderen
 • executieve coaches en teamcoaches
 • diegenen die oog hebben voor klantbeleving
 • diegenen die hun impact op anderen willen vergroten
 • diegenen die regelmatig nieuwe uitdagingen aangaan
 • diegenen die congruent willen overkomen tussen wat zij verbaal en non-verbaal communiceren
 • diegenen die willen nagaan waarvoor NLP kan worden gebruikt op de werkvloer
 • NLP-beoefenaars die NLP willen leren inzetten op de werkvloer
 • en bereid is om tussen twee opleidingsmomenten in binnen zijn eigen omgeving, dagelijks 15 à 20 minuten te investeren aan tijd en energie, om dit alles in te oefenen, in te oefenen en in te oefenen! Deze opleiding is hierdoor uitstekend te combineren met je werk en jouw privé leven.

Ben je niet zeker of deze opleiding iets voor jou is? Vraag dan een gesprek aan met de trainers van de GROEI ACADEMIE. Zij bekijken samen met jou of je er klaar voor bent. Indien nodig, bieden ze jou een bijkomend traject aan voor je van start gaat.

Je kunt tevens kiezen om te starten met de eerste drie dagen van de opleiding. Daarin kan je al even proeven van wat NLP is en wat je ermee kunt. Daarna beslis je dan, in samenspraak met de trainers van de GROEI ACADEMIE, of het vervolg van de opleiding voor jou aangewezen is. Meer informatie over deze driedaagse training ‘Introductie tot NLP op de werkvloer’, vind je op deze website.

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Wat nog MEER

Er wordt voorzien in meerdere Q&A via ZOOM van 60′ om te reflecteren over hun thuisexperimenten tot thuisopdrachten! Naargelang de vraag, of nood die wij zien en maximaal één per maand.

Op het einde van de opleiding is er een verplichte certificatieproef. Daar ontdek je welke vaardigheden je reeds goed onder de knie hebt. Je leert tevens aan welke punten je extra aandacht dient te besteden. Op die manier kan je na de opleiding efficiënt jouw vaardigheden i.v.m. NLP verder laten groeien.

GROEI ACADEMIE biedt het volledige ‘NLP Business Practioner’-programma aan in 60 leeruren. Je ontvangt een officieel certificaat ‘Licensed Business Practitioner of NLP™‘ wanneer je voor de certificatieproef slaagt.


Wil jij ook de verborgen accelerators ontdekken om met impact te communiceren, enorm versterkt door NLP en hypnose, die onze Vlaamse Overheid jammer genoeg enkel nog wil reserveren voor de grotere bedrijven en multinationals?

Want sinds 1 juli 2020 kan, wie wil effectief leren beïnvloeden met impact gebruik makende van NLP en hypnose onder de motorkap, geen gebruik meer maken van de KMO-portefeuille!

Wij onderwijzen jullie nog verder, en met nog meer passie dan voorheen!


Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Onze PromoVIDEO's

Spreek de taal van jouw teamleden!

Ontdek wat jij écht wilt vertellen aan de wereld en hoe je het meeste impact hebt op jouw publiek

De juiste persoon op de juiste plaats

Feedback geven en ontvangen op de werkvloer

Omgaan met lastige klanten

Jouw stem inzetten als middel om te communiceren met impact

Onze KERNAANPAK

Praktisch

Leren door te doen is zeer krachtig!

En wij verkopen weinig theorie. We laten jou experimenteren en leren uit deze ervaringen.

En op die manier is de impact van wat je leert, veel groter en integreer je het aangeleerde sneller!

Concreet toepasbaar

Opleidingen zijn een middel om concrete doelen te bereiken!

En de link tussen onze opleidingen en jouw dagelijks leven, is een directe link. Zodoende kan jij het aangeleerde onmiddellijk gaan toepassen in jouw dagdagelijks leven.

En je boekt bijgevolg snel concreet resultaat!

Creatief

Nieuwe dingen leren gaat het best als je hele brein mag meedoen!

En creatieve insteken zijn hierbij zeer belangrijk. We doen beroep op al jouw zintuigen, zodat jij vele ingangspoorten krijgt om de dingen die je leert, binnen te laten.

En het is een krachtige insteek om dit alles diep te verwortelen in jouw brein en er vertrouwd mee te raken!

Praktisch

Leren door te doen is zeer krachtig!

En wij verkopen weinig theorie. We laten jou experimenteren en leren uit deze ervaringen.

En op die manier is de impact van wat je leert, veel groter en integreer je het aangeleerde sneller!

Uitdagend

Tijdens deze reeks, bestaande uit geheel op elkaar afgestemde NLP Business opleidingen, leren wij  jou NLP aan, door je meermaals, door het ganse proces te sturen, waarbij we steeds één uitdaging vooropzetten. En op deze wijze kan jij daarna het aangeleerde toepassen voor duizend en één andere uitdagingen, en dit zowel professioneel als privé!

 • tijdens deze practitioner opleiding bestaat deze uitdaging erin om de basisvaardigheden die NLP rijk is, aan te leren veelal buiten jouw comfortzone, daar waar we echt leren om maximaal te kunnen groeien,
 • tijdens deze master opleiding houden we ons enerzijds reeds bezig met meer geavanceerde interventies, brengen we zeer vele stukjes bij elkaar, zodat het maken van gedragsveranderingen, om een gelukkiger leven tot excellentie te bereiken voor jou en bij anderen, en bestaat anderzijds de uitdaging erin dat jij als onderdeel van jouw certificatie een keynote gaat maken en brengen,
 • tijdens deze advanced opleiding houden we ons enerzijds reeds bezig met geavanceerde interventies, brengen we zeer vele stukjes bij elkaar, zodat het maken van gedragsveranderingen, om een gelukkiger leven tot excellentie te bereiken voor jou en bij anderen, en bestaat anderzijds de uitdaging erin dat je als onderdeel van jouw certificatie een workshop, training, ... gaat maken, en deels brengen,
 • tijdens deze coach opleiding bestaat de uitdaging erin dat jij alle basisvaardigheden gaat leren inzetten om deze zo naadloos mogelijk te leren gebruiken tijdens het business coachen met NLP.

Tijdens elke vooropgestelde uitdaging hebben we aandacht voor het proces in zijn geheel. En we nemen jou mee door alle stappen, in lijn met onze persoonlijke uitdagingen voor jou, met jouw persoonlijke aandachtspunten, met de aan te pakken problemen, met de te ontwikkelen vaardigheden, en dit gebruikmakende van de vele tools die NLP en hypnose rijk zijn.

En dit doen we omdat bij deze uitdagingen voor jou, alzo het verschil veel gemakkelijker aantoonbaar is, waardoor jij jouw groei, veel sneller, zelf kunt gadeslaan. Daarnaast doen we dit omdat we jou het hele proces willen aanleren, zodat je dit daarna kan dupliceren, voor andere uitdagingen van klein tot zeer groot.

En we werken in levels: practitionermaster en advanced of coach omdat we jou tijdens het eerste level de basisvaardigheden gaan aanleren. En tijdens het tweede level leren we jou het ganse proces om voor uitdagingen te gaan door deze basisvaardigheden te masteren. En tijdens het derde level ingeval van de advanced, gaan we jou opnieuw door het hele proces leiden voor uitdagingen tot ver buiten onze comfortzone, door met de advanced tools die NLP en hypnose rijk zijn, verder te leren spelen. En in geval van de coach, leren we jou het ganse proces om voor uitdagingen te gaan door al deze vaardigheden in te zetten tijdens het resultaatgericht coachen met NLP.


CODEC-model

'CODEC' staat voor:

 • Connecteer
 • Observeer
 • Decideer
 • Experimenteer
 • Commit

Waarom CODEC!

CODEC is oorspronkelijk een toepassing bij computers. Met CODEC kan je data coderen of decoderen. Bij persoonlijke ontwikkeling komt het er eigenlijk altijd op neer dat je de CODEC van jouw groei 'kraakt'. Dat wil zeggen: dat je leert hoe je met jouw innerlijke beleving kan spelen, zodat je weet wat je ermee kunt aanvangen en er de betekenis mee kan veranderen.

En de betekenis die wij aan elke letter van het CODEC-model hebben verbonden, is het resultaat van vele jaren succesvol werken met mensen.

En in veel opleidingen leer je hoe je een goed gevoel kunt creëren, maar niet hoe je dit gevoel kunt vasthouden, laat staan oproepen. Vaak zijn opleidingen een positieve 'injectie', die, wanneer ze uitgewerkt is, om een nieuwe injectie vraagt. Je krijgt in die opleidingen telkens een brood dat je honger even stilt, maar je leert niet hoe je zelf brood kunt bakken, zodat je nooit meer honger hoeft te lijden.

In GROEI ACADEMIE sleutelden we jaren aan een succesvolle manier om mensen tijdens onze opleidingen een pakket mee te geven dat zij gemakkelijk en blijvend kunnen toepassen, hun hele leven lang. Met het CODEC-model hebben we dit pakket voor jou klaarliggen!

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Ons Online platform

Je hebt bij GROEI ACADEMIE een opleiding gevolgd. Daar heb je geleerd hoe belangrijk het is om verder aan de slag te gaan met al het materiaal, in jouw dagelijks leven. Je krijgt hier toegang tot tal van korte filmpjes, die jou nog eens door alle aangeleerde NLP-technieken heen loodsen. Op die manier kan je opfrissen, inoefenen, masteren, ermee spelen en nascholing, zoveel je maar wilt. De beschikbare online jaarabonnementen zijn:

Na DEZE OPLEIDING

Heb je deze grote verzameling aan technieken en gedragingen leren kennen en de basistoepassingen ervan geleerd. Na deze opleiding is het aan jou om ze verder te integreren in je dagelijks leven, door te doen, doen, doen… en te ervaren, ervaren, ervaren… vooral in je dagdagelijkse leven…

Daarnaast:

 • Heb je meer inzicht in je onderneming, je team en je collega’s
 • Weet je hoe zowel de te bereiken doelen als de te behalen resultaten scherp te
  stellen
 • Weet je hoe meer doordachte beslissingen te nemen in lijn met jouw te bereiken resultaten
 • Weet je hoe processen en prestaties te optimaliseren
 • Weet je hoe om te gaan met spanningen en conflicten
 • Weet je hoe meer flexibiliteit te creëren om gemakkelijker verandering te implementeren
 • Weet je hoe jouw klanten een positieve ervaring te geven
 • Weet je hoe om te gaan met stress, ook in moeilijke situaties
 • Bouw je veel sneller positieve relaties op
 • Beïnvloed je jezelf en anderen op een positieve manier
 • Ben je creatiever in het vinden van oplossingen
 • Ben je aangevangen om het beste te halen uit jezelf en uit anderen
 • Ben je aangevangen opbouwende feedback te geven, zowel individueel als in groep
 • Ben je aangevangen te communiceren met meer impact
 • Ben je in staat om je hele team veel meer af te stemmen op de waarden van de organisatie

Kan je je verder vervolmaken door deel te nemen aan onze:

Communiceren met impact
Erkende opleiding: Licensed Business Master Practitioner of NLP™
Meer informatie over deze opleiding »

Opfrissen, inoefenen, masteren, ermee spelen, nascholing
Meer informatie voor zij die er niet genoeg van krijgen »

Word deze professionele business coach die jij zelf zou willen hebben!
Erkend traject: Opleidingstraject tot NLP Business Coach™
Meer informatie over deze opleiding »

Ofwel door contact op te nemen met onze trainers.

ONZE deelnemers aan het woord

“Alex is een erg deskundig en gedreven NLP trainer die doorheen de hele opleiding steeds het beste uit zijn cursisten naar boven kan brengen. Hij laat ze onbewust groeien zodat ze de vaardigheden vlot onder de knie krijgen.”

Conny Deneweth

“Enorm rijke & toepasbare training! Ik voel mij gemotiveerd om al deze bruikbare tools in te zetten in mijn werk.”

Marleen

“Ik wou te weten komen in welke mate de opleiding: ‘NLP Business Practitioner‘ mij zou helpen in mijn communicatie op de werkvloer en in het helpen van diegenen die op de werkvloer hun communicatie willen bijsturen.

 

Wat is het resultaat na deze opleiding?

Ik heb als trainer al heel wat jaren ervaring met het geven van de NLP Practitioner opleiding. Daar leren we NLP beoefenen voor onszelf.

In deze NLP Business Practitioner is de insteek helemaal anders. In deze opleiding heb ik heel veel geleerd over ‘anderen beïnvloeden’ op een positieve manier. Het is fascinerend om de taal te leren waarmee je het onderbewuste van iemand bereikt. De taal die je onder de motorkap van jouw communicatie kan stoppen, waardoor elke communicatie een pak effectiever en aangenamer wordt.

Ik heb geleerd om sneller mijn doelen te bereiken in mijn communicatie met anderen. En om veel beter rekening te houden met wat anderen nodig hebben, zodat we heel snel afgestemd zijn op elkaar. Het heeft mij sterk doen groeien in het begeleiden van teams en groepen allerlei en om leidinggevenden te helpen hun teams te leiden.

 

Waarom ik GROEI ACADEMIE aanbeveel aan anderen!

Als bestuurder, trainer en coach bij GROEI ACADEMIE wil ik uiteraard ons bedrijf warm aanbevelen. Waarom?

Omdat wij een uniek aanbod hebben. We zijn één van de meest gespecialiseerde instituten in NLP binnen Europa. We hebben het meest volledige NLP aanbod in België en Nederland, en wellicht in EUROPA.

Daarnaast zijn wij één van de weinige instituten die communicatie koppelt aan motivatie, via een wetenschappelijk onderbouwde methode. We leren de mensen communiceren vanuit hun uniek motivatieprofiel.

Omdat we grondig maatwerk leveren. Bij GROEI ACADEMIE is elke mens uniek. Communicatie is niet zomaar een verzameling tools, die voor iedere persoon op dezelfde manier werkt. We passen deze tools aan aan wie je bent. We werken met kleine groepen of één-op-één, zodat de persoon krijgt wat hij of zij écht nodig heeft. En zodat iedereen leert op welke manier hij met zijn communicatie het meeste impact op anderen zal hebben.

Omdat we veel aandacht en zorg besteden aan hoe iemand leert en onze deelnemers bijgevolg het aangeleerde ook echt integreren, indien zij het commitment aangaan met ons.

En ik voel mij een geluksvogel, omdat ik de mogelijkheid heb om mensen in contact te brengen met wie ze van nature zijn. Het opent telkens opnieuw deuren naar meer en diep geluk. Daaraan mogen meewerken, maakt mijn leven heel zinvol."

Marleen Devisch, bestuurder, trainer en coach bij GROEI ACADEMIE.

info over Resultaatgericht communiceren en samenwerken

Waar?
Gistelse Steenweg 190 bus 0101, 8200 Brugge, West-Vlaanderen, België

 

The Society of NLP

While we insist skill development as our criteria for successful Practitioners and Master Practitioners, also we know a Practitioner takes from 7-9 days encompassing 50-60 hours of training time. Richard and John & Kathleen La Valle do it in 9 days in Orlando, and as Richard says: ‘if someone thinks they can do it in less time and as well, he wants to know who they are so he can find out exactly what they are doing.’ So the practitioner and/or master practitioner are no less than 7 days, no exceptions.

Better, yet, we have some trainers doing even more days in order to be sure their students are the best they can be, and we, as well as Richard, are paying close attention to who they are. Their students’ performance, when they decide to come to Orlando, is quite noticeable.” by John La Valle from ‘The Society of NLP’

 


Wil jij ook de verborgen accelerators ontdekken om met impact te communiceren, enorm versterkt door NLP en hypnose, die onze Vlaamse Overheid jammer genoeg enkel nog wil reserveren voor de grotere bedrijven en multinationals?

Want sinds 1 juli 2020 kan, wie wil effectief leren beïnvloeden met impact gebruik makende van NLP en hypnose onder de motorkap, geen gebruik meer maken van de KMO-portefeuille!

Wij onderwijzen jullie nog verder, en met nog meer passie dan voorheen!


Disclaimer
Wij geven geen medische informatie. Wij zijn niet medisch gekwalificeerd. Wij doen geen medische diagnoses of behandelingen. Onze trainingen vervangen geen consultatie bij de arts, psycholoog, therapeut of psychiater. Voor behandeling van medische klachten raden wij jou aan om naar jouw huisarts, psycholoog of psychiater te gaan.

  Wanneer?


  Toekomen vanaf 9:00. Aanvang opleidingsdag: 9:30. Einde opleidingsdag: 18:00

  Prijzen:

  Deurprijs: 2950,00 € excl. BTW

  20 % korting op de deurprijs: wanneer onderdeel van ons Opleidingstraject effectief communiceren en spreken met impact!

  Herhaalprijs: 50 % ten opzichte van de gangbare prijs, na tonen van de overeenkomstige licentie van de Society of NLP™.

  BONUS: CADEUBON ter waarde van 185,00 €, voor 1 x GRATIS Jaarabonnement: INOEFENEN op GROEI ACADEMIE ONLINE, en dit omvat eveneens het level: OPFRISSEN

  Inschrijving & prijzen geldig bij betalen binnen de 7 dagen vanaf datum online inschrijving.

  Deze deelnameprijs omvat enkel de opleiding met officieel certificaat: 'Licensed Business Practitioner of NLP™' uitgeven door de Society of NLP™ en mede-ondertekend door Dr. Richard Bandler en John La Valle, een handleiding, de koffiepauzes (van 15 á 25 minuten) en lichte lunch.

  Voorinschrijven op later te bepalen data: dit is vrijblijvend. Echter van zodra deze data komen vast te liggen, delen we deze aan de voorinschrijvers mee, en ofwel verzilver je jouw plaats aan de prijs die vermeld stond in jouw voorinschrijving door dit bedrag binnen de 7 kalenderdagen aan GROEI ACADEMIE over te maken, ofwel zie je af van jouw voorinschrijving.

  Voornaam

  Achternaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Straatnaam & huisnummer

  Postcode

  Gemeente

  Bedrijf

  BTW- of ondernemingsnummer

  Bericht

  Schrijf mij in voor de online nieuwsbrief

  Ik aanvaard de Algemene voorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid Nagelezen @ Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Cookiebeleid


  X