Hoe NLP jou helpt om jouw communicatie te verbeteren…

Hoe NLP jou helpt om jouw communicatie te verbeteren…

Een tijd geleden woonde ik een vergadering bij van een groep mensen die op mij beroep had gedaan om hen te helpen bij hun ‘probleem‘. Dat ‘probleem’ werd al snel duidelijk, nog voor de vergadering was begonnen. Blijkbaar was iemand op de plaats van iemand anders gaan zitten. Dat zorgde voor een soort stoelendans, die zijn gelijke niet kent. Zo ging iemand prompt ergens neerzitten met een gezicht dat leek te zeggen: ‘en dat iemand mij hier nu nog probeert weg te krijgen!’. Iemand anders liep zuchtend rond, rollend met haar ogen. Nog iemand anders wachtte af, tot alle anderen hadden plaatsgenomen. Ze leek genoegen te nemen met een stoel die helemaal op de hoek van de tafel stond, enigszins buiten de kring. Klein van gestalte als ze was, zou ze wellicht weinig opgemerkt worden op die manier. Enfin. De vergadering begon. Of was plots bezig blijkbaar. De officiële start was mij ontgaan. Wie de vergadering leidde, was mij evenmin duidelijk. Iemand nam het woord, de anderen begonnen vervolgens allemaal tegelijk te spreken. Ik ving heel wat interessante woordenwisselingen op: ‘Dat is hier altijd hetzelfde.‘, ‘Ze zullen dat nooit pikken.’, ‘Ik heb het je toch gezegd?’,Ja, maar…

Waarover ging die vergadering? Ik kan het jou niet navertellen. Doch, dat ‘communicatie‘ een thema was waar we in dit geval mee zouden moeten bezig zijn, dat was mij wel duidelijk. Communicatie is het basisbindmiddel tussen mensen. Daarop zijn relaties gebouwd. Goeie  of slechte. Een gebrekkige communicatie is één van de grootste oorzaken van conflicten tussen mensen, op kleine en grote schaal. Een opbouwende communicatie is gestoeld op ‘verbinding‘. Verbinding met jezelf en met de ander. Verbinding met de boodschap die vaak verstopt zit in de woorden, in de lichaamstaal. Want vaak zijn we allesbehalve eenduidig in wat we communiceren. Er zijn verborgen agenda’s. We zeggen het ene en bedoelen het andere. We gebruiken vage taal. We veralgemenen. We vervormen informatie. We verwijderen informatie.

 

Wat komt NLP hierbij doen?

NLP leren toepassen in je leven heeft net dit grote voordeel dat je communicatie met sprongen vooruit kan gaan. Hoe?

 

NLP leert jou hoe je je kunt afstemmen op de persoon waarmee je communiceert.

Als je daarin slaagt, voelt de ander zich begrepen. Het gevolg is dat hij ook veel meer zal openstaan voor wat jij te zeggen hebt. Er is verbinding. Je spreekt niet meer naast elkaar. Je wisselt uit, in een taal die elkeen begrijpt.

 

NLP helpt jou om dié woorden te gebruiken die helder en duidelijk zijn.

Je wordt je bewust van je eigen taalgebruik. Je blijft niet meer in het vage. Je boodschap aan de ander is eenduidig en kan niet fout geïnterpreteerd worden op die manier. Of de kans is  in elk geval veel kleiner dat dit gebeurt.

 

NLP leert jou hoe je kunt te weten komen van welke woorden de ander houdt.

Hoe meer je in de taal van de ander kunt spreken, hoe sneller je op begrip zult kunnen rekenen. En voor diegenen die voor groepen spreken: hoe meer je je totale publiek zult meekrijgen.

 

NLP leert jou om lichaamstaal af te lezen op een zeer efficiënte manier.

Het maakt dat je veel sneller te weten komt hoe de ander in elkaar zit en hoe je hiermee kunt omgaan.

 

NLP leert hou hoe je ‘kromme’ boodschappen in een juister kader kunt plaatsen.

Daardoor ga je sneller achter de boodschap kunnen kijken en zal  jouw reactie ook veel dieper bij de persoon in kwestie doordringen.

 

NLP is eigenlijk een zeer degelijke ‘communicatiehersteller’.

Deze methode levert een belangrijke bijdrage tot de verbinding tussen mensen.

 

Het is goedgekomen met de mensen uit die vergadering. We hebben enkele  keren samen gewerkt, tot ze de basis van communicatie onder de knie hadden. Er wordt nu rekening gehouden met elkaar om te bepalen wie waar zit. Geen stoelendans meer dus. Om beurten neemt iemand de leiding in de vergadering. Er wordt gesproken en geluisterd. Men leeft zich in in elkaars mening. Er wordt genuanceerd: iedereen, altijd, nooit… zijn woorden die veel minder op tafel worden gegooid. Als iemand een dubbele boodschap geeft, wordt er doorgevraagd tot er duidelijkheid en congruentie is. Iedereen tevreden dus. Ze hebben nu een fundament om op verder te bouwen. De verbinding is grotendeels hersteld. Iedereen gelukkig…

Er is nog zoveel groei mogelijk in communicatie in en tussen mensen. Ik ben blij dat ik de kans krijg om daar mijn steentje aan bij te dragen.

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data kunnen wijzigen wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment op woensdag 20 mei vanaf 19u45

Inspiratiecafé: Hoe je van je angst verlost geraakt en verder groeit - Wim Heinkens op 25 maart vanaf 19u30


Hypnotic Practitioner op 27, 28 & 29 maart, 8, 9 & 10 mei, 5, 6 & 7 juni en 11 september 2020

NLP Practitioner op 24, 25 & 26 april, 15, 16 & 17 mei, 19, 20 & 21 juni en 12 september 2020

NLP Master Practitioner op 18, 19 & 20 oktober, 13, 14 & 15 december 2019, 7, 8 & 9 februari en 21 maart 2020

NLP Coach op 5, 6 & 7 juni en 4, 5 & 6 september 2020

NLP Business Practitioner op 31 januari, 21 februari, 13 maart, 3 & 17 april, 1 & 22 mei, 12 & 26 juni

Driedaagse training: Basismodellen voor coaching op 8, 9 & 10 mei 2020

Driedaagse training: Introductie tot hypnose op 8, 9 & 10 mei 2020

Driedaagse training: Introductie tot NLP op 24, 25 & 26 april 2020

todo
X