Argumenteren versus bemiddelen - GROEI ACADEMIE

Argumenteren versus bemiddelen

Argumenteren versus bemiddelen

Je kent het wellicht: verschillende partijen met elkaar verzoenen, met een groep mensen tot een gezamenlijke oplossing moeten komen … In veel gezinnen is dit trouwens dagelijkse kost. Sommigen hebben hier hun beroep van gemaakt. Dat zijn de ‘bemiddelaars’, die brugfiguur zijn bij een scheidend koppel bijvoorbeeld. Of vrederechters, die zich bezighouden met burengeschillen. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Wat maakt dat bemiddelen zo’n uitdaging is? Het is een uitdaging, omdat heel wat mensen blijven steken in ‘argumenteren’. Ze gaan de strijd aan met de anderen. De strijd om hun gelijk. De strijd om te winnen. Soms leveren ze een gevecht op leven en dood. Ze graven zich in op hun eigen vierkante meter. Ze luisteren niet naar wat anderen aanbrengen. Ze staan niet open om de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Ze klampen zich vast aan hun eigen mening en gaan die verdedigen, ten koste van wie of wat dan ook.

Onlangs maakte ik, weliswaar als toeschouwer, het volgende mee: een oudere man kon zijn facturen die via mail waren binnengekomen, niet openen. Hij vroeg een familielid om te helpen. Het eerste wat nodig was, was een wachtwoord. Aan de lichaamstaal te zien, was voor mij duidelijk dat hij ofwel niet wist wat een wachtwoord was, ofwel dat wachtwoord niet kende en ook niet wist waar het te zoeken. Doch, hij stond vastberaden op, haalde een map met facturen boven en toonde een nummer dat daarop stond en dat niets met een wachtwoord te maken had. ‘Voilà, hier is het’, was zijn antwoord. Toen het familielid duidelijk maakte dat dit niet was waar hij om gevraagd had, werd de man boos. Hij bleef maar beweren dat wat hij toonde, het wachtwoord was. Het hield niet op.

Hoe doorbreek je zoiets? Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen die enkel willen argumenteren, beetje bij beetje ‘losgeweekt’ worden uit hun zelfgegraven bunker?

Mensen komen pas in beweging, als er aan bepaalde van hun behoeften voldaan is. De strijd om hun gelijk, is vaak gedreven door angst. In ons voorbeeld gaat het om de angst te moeten onder ogen zien dat je dingen niet meer kan of begrijpt, dat je ouder wordt, je grip verliest, dat je je afgeschreven voelt of wat dan ook. Mensen zetten hun hielen in het zand, ontkennen de realiteit, omdat ze iets te verdedigen hebben. Ze willen hun eigen overtuigingen in stand houden, omdat ze geen alternatief hebben waar ze zich goed kunnen in voelen. Ze willen de grond onder hun voeten behouden. Ze vechten om overeind te blijven.

Onder de angst, zitten andere behoeften: erkend worden, iemand zijn, begrepen worden, eigenwaarde kunnen behouden, meetellen, enzovoort.

Als bemiddelaar is het eerste wat je dient te doen, deze behoeften achterhalen. Niet enkel de bovenlaag ervan, maar de onderliggende behoeften. In ons voorbeeld is het niet voldoende om te snappen dat die man bang was. Het is belangrijk om te weten te komen wat onder die angst zit en wat hij nodig heeft om een eerste stap te kunnen zetten.

Stel dat je in een geschil zit met een buurman. Er is iets stuk en beiden beschuldigen de ander daarvan. Geen van beide wil ook maar een cent betalen. Het is woord tegen woord. Als bemiddelaar wil je, wegens gebrek aan bewijs, de kost in twee delen. Geen schuldigen, geen zondebok. Ieder neemt een stukje verantwoordelijkheid op. Echter, geen van beide partijen geeft een krimp. Ze staan als twee kemphanen tegenover elkaar. Wat nu?

Onder de behoefte aan ‘gelijk halen’ zitten ook hier andere behoeften. Misschien wel de behoefte aan waardering, aan erkenning, aan respect, aan gehoord worden. Of nog iets anders.

Wat doe je dan concreet als bemiddelaar?

Stap 1: zeg wat je waarneemt. Benoem de feiten. Bijvoorbeeld: ‘ik merk dat jullie allebei bij jullie standpunt blijven. Ik hoor jullie zeggen: … ‘, enzovoort. Benoem dingen die niemand kan weerleggen. Blijf je hierbij goed afstemmen op alle partijen.

Stap 2: peil naar hoe de verschillende partijen zich voelen

Stap 3: peil naar de behoeften van de verschillende partijen: wat is er echt aan de hand?

Stap 4: ga op zoek naar wat er moet gebeuren om in de lijn van die behoeften te blijven. In het voorbeeld van de burenruzie kan dat zijn: stel dat je erop uitkomt dat één van beide partijen niet wil betalen omdat hij zich door zijn buurman nog nooit gerespecteerd heeft gevoeld. Dan is ‘niet betalen’ in dit geval een argument om respect te krijgen. Ga na of er andere manieren zijn waarop die persoon respect kan krijgen van zijn buurman. Die buurman is zich misschien van geen kwaad bewust. Hij ontdekt misschien dat hij wel degelijk dingen kan doen om zijn buur beter te respecteren. Als die buurman dit aanhoort, dan krijgt hij misschien antwoord op zijn diepere behoefte en is zijn behoefte om te strijden, misschien al minder groot.

Het feit dat beide partijen de strijd aangaan, ook al houden hun argumenten geen steek, is een bewijs dat ze zich betrokken voelen. Het gaat hen aan. En dat kan je gebruiken. Ze staan niet onverschillig in het gebeuren. Ze zijn gemotiveerd. De kunst is om hen mee te krijgen in het kennen, erkennen van elkaars behoeften. En om hen gezamenlijk te laten zoeken welke oplossing ervoor zorgt dat ze allemaal zoveel mogelijk krijgen wat ze willen.

Stap 5: doe een voorstel. Omdat je weet dat het voor alle partijen belangrijk is dat er een bevredigende oplossing komt, heb je als bemiddelaar een grote troef in handen. Je kent nu de behoeften van de verschillende partijen. Doe een concreet voorstel, eenvoudig te begrijpen, realistisch, positief geformuleerd. Luister of er bezwaren zijn. Zijn er nog behoeften niet of te weinig ingevuld bij één van de partijen? Pas je voorstel aan. En ga door tot er een weg is gevonden waar iedereen zich in kan vinden.

Tracht het compromis te overstijgen. Veel compromissen laten één van de partijen achter met een slecht gevoel, omdat ze zich ergens moeten bij neerleggen. Tracht mensen zo ver te krijgen dat ze hun eigen ideeën loslaten om een oplossing te vinden die beter is dan wat ze eerst in gedachten hadden. De motor is het ingevuld krijgen van hun behoeften. De hamvraag is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk krijgt wat hij wil?

Het is telkens weer mooi om te zien hoe mensen in beweging komen als er tegemoet wordt gekomen aan hun dieperliggende behoeften. Argumenteren is enkel een oppervlakkige laag. Als we daar blijven in steken, dan gaan we ook vechten. En dan wordt het een strijd om het gelijk, waarbij er eigenlijk alleen maar verliezers zijn aan het einde van de rit.

Mensen wezenlijk in beweging zien komen, is het bewijs dat je jouw doel als bemiddelaar hebt bereikt. Je hebt je functie als brugfiguur, als verbindingsfiguur, vervuld.

Waarom zou jij dit leren?

  • Omdat verbinding mensen doet groeien.
  • Omdat het gekibbel en egocentrisme overstijgt.
  • Omdat het leidt tot iets beters dan ervoor.
  • Omdat het de creativiteit en de krachtbronnen in mensen losweekt en ontwikkelt.
  • Omdat het ons potentieel als mens aanspreekt.
  • Omdat we er gelukkiger en vrijere mensen van worden. Enzovoort.

Wil jij leren om de best mogelijke bemiddelaar te worden? Kom dan eens langs. Wij leren jou hoe!

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data zijn aangepast wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment bijna elke derde woensdagavond van de maand.


NLP Practitioner™op 22, 23 & 24 januari, 26, 27 & 28 maart, 28, 29 & 30 mei en 26 juni 2021

NLP Master Practitioner 5, 6 & 7 februari, 23, 24 & 25 april, 11, 12 & 13 juni & 26 juni 2021

NLP Business Practitioner op 19 februari, 5 & 19 maart, 2 & 16 april, 21 mei, 4, 18 & 25 juni 2021

Basismodellen voor coaching op 6, 7 en 8 november 2020

NLP Coach op 30 april, 1 & 2 mei en 10, 11 & 12 september 2021

Hypnotic Practitioner op 10 woensdagen, data samen te bepalen in onderling overleg

todo
X