Een gezonde coachingcultuur:
Hoe meer werkmodellen, hoe beter!

Een gezonde coachingcultuur: hoe meer werkmodellen, hoe beter!

Coaching gaat over het aanboren van de capaciteiten in mensen, zodat ze meer innerlijke vrijheid, stevigheid, geluk, keuzemogelijkheden… krijgen. Een goede coach stelt vragen en gaat na wat iemands doel is, gaat na of de coachee op dat doel gericht is en helpt een actieplan uit te werken die tot dat doel kan leiden.

Coaching gaat over resultaten. Luisteren is niet voldoende. Coaching gaat over wat er gebeurt nadàt je hebt geluisterd en je hebt afgestemd op de coachee en je diens vertrouwen hebt gekregen.

Goede coaching gaat ook over een goede werkmethode. Het gaat over weten waar je mee bezig bent, weten wat je doet en waarom je het doet. Werkmethodes kan je onderbrengen in werkmodellen. Het bestaan van vele werkmodellen is een enorme rijkdom waar je als coach gebruik kunt van maken.

In mijn praktijk als mentor stel ik gemakkelijk de vraag aan een coach die bij mij een traject start: ‘welke coachingmodellen ken je? Welke gebruik je?’ Door de jaren heen heb ik moeten vaststellen dat te weinig coaches op die vraag een duidelijk en doordacht antwoord kunnen geven. Ofwel hebben ze geen model en coachen ze met de natte vinger. ‘Intuïtief’ heet dat dan… Ofwel hebben ze wel een model, maar zijn ze er zich niet van bewust en zetten ze het ook niet doelbewust in. Ofwel mixen ze verschillende modellen dooreen, wat het geheel in een soort van onduidelijke mist doet belanden. Ofwel pinnen ze zich heel erg vast op één enkel werkmodel, om welke redenen dan ook, waardoor ze bij verschillende van hun cliënten in de problemen geraken.

Een werkmodel is een instrument, een houvast. Een werkmodel schept een kader waarbinnen de coaching gebeurt. Het bevordert het doelgericht werken en bijgevolg ook het resultaat van de coaching. Een werkmodel schept mogelijkheden om gerichte vragen te stellen. Het is een steun voor de coach en het schept duidelijkheid voor de coachee.

In coaching bestaan vele modellen. Sommige zijn echte basismodellen. Andere zijn een verfijning en werken het beste voor een specifieke hulpvraag, bijvoorbeeld als iemand een beslissing moet nemen en daar niet uit komt.

 

Het nadeel van werken met één model in coaching

Coaches die binnen één model werken, zullen algauw botsen op de grenzen ervan. Een model dat perfect werkt voor iemand die met bepaalde levensvragen zit, zal niet werken voor iemand anders die op professioneel vlak een bepaald doel wil bereiken. Een algemeen basismodel legt een degelijk fundament, maar blijft te vaag als iemand in onbeslistheid blijft hangen. Een model dat zeer goed werkt in individuele coaching, zal maar weinig in beweging brengen als je aan teamcoaching gaat doen. Enzovoort. Redenen te over om je als coach op z’n minst in verschillende werkmodellen te gaan verdiepen en er kennis van op te doen.

 

Het voordeel van zoveel mogelijk werkmodellen te kennen

Meer nog dan kennis van verschillende werkmodellen opdoen, is het aan te raden om je die werkmodellen eigen te maken. Op die manier kan je ze gaan inzetten waar de omstandigheden ernaar vragen. Coaching is weten waar je mee bezig bent. Het is flexibel zijn in het hanteren van verschillende werkmodellen. Hoe meer je er kent, hoe sterker je staat en hoe beter je kunt inspelen op de specifieke noden en hulpvragen waarmee mensen jouw praktijk binnenkomen.

Stel jezelf even de vraag: ‘aan welke coachingcultuur wil ik meewerken?’ Een gezonde coachingcultuur is er één waar coaches degelijk opgeleid zijn en waar ze zich een attitude hebben eigen gemaakt: blijvende leergierigheid, openheid op nieuwe dingen, flexibiliteit in werkmethode, enzovoort. De neurologische en medische wereld doen steeds meer ontdekkingen omtrent het menselijk brein. De evolutie in de persoonlijkheidsontwikkeling gebeurt razendsnel. Als je als coach wil meewerken aan een gezonde en professionele coachingcultuur, is het goed om al deze ontwikkelingen op de voet te volgen en om je kennis en inzichten voortdurend bij te sturen.

Een eerste stap is het soepel leren werken met zoveel mogelijk coachingmodellen.

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Onderstaande data kunnen wijzigen wegens de coronavirus maatregelen

Kennismaking en infomoment op woensdag 20 mei vanaf 19u45

Inspiratiecafé: Hoe je van je angst verlost geraakt en verder groeit - Wim Heinkens op 25 maart vanaf 19u30


Hypnotic Practitioner op 27, 28 & 29 maart, 8, 9 & 10 mei, 5, 6 & 7 juni en 11 september 2020

NLP Practitioner op 24, 25 & 26 april, 15, 16 & 17 mei, 19, 20 & 21 juni en 12 september 2020

NLP Master Practitioner op 18, 19 & 20 oktober, 13, 14 & 15 december 2019, 7, 8 & 9 februari en 21 maart 2020

NLP Coach op 5, 6 & 7 juni en 4, 5 & 6 september 2020

NLP Business Practitioner op 31 januari, 21 februari, 13 maart, 3 & 17 april, 1 & 22 mei, 12 & 26 juni

Driedaagse training: Basismodellen voor coaching op 8, 9 & 10 mei 2020

Driedaagse training: Introductie tot hypnose op 8, 9 & 10 mei 2020

Driedaagse training: Introductie tot NLP op 24, 25 & 26 april 2020

todo
X