Licensed Master Practitioner of NLP™ - GROEI ACADEMIE
BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING
BRAIN TRAINING

Vervolgopleiding communicatie


Licensed Master Practitioner of NLP™

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek »

WANNEER VERVOLGOPLEIDING COMMUNICATIE VOLGEN

Deze opleiding is het vervolg op onze ‘Basisopleiding communicatie ~ NLP Practitioner’-opleiding. Tijdens deze practitioner opleiding leerden onze deelnemers hoe het brein en dat van anderen in elkaar zit. En zetten ze hun eerste stappen in het toepassen van een veelheid aan tools en methodes. Er werd hen de nodige attitude aangereikt om deze grote verzameling aan technieken en gedragingen eigen te kunnen maken.

Tijdens deze masteropleiding diepen we dit alles verder uit en leer je deze tools en methodes gecombineerd toepassen. En je integreert de materie uit onze basisopleiding diepgaand. En je verfijnt jouw attitude. En je komt op het punt waarop je loskomt van de procedures binnen de eerder aangeleerde structuren, en je gaat jouw eigen creativiteit inzetten om NLP toe te passen in jouw leven en dat van anderen. En NLP wordt meer en meer jouw manier van leven!

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Wat VERVOLGOPLEIDING COMMUNICATIE omvat

Een greep uit het programma van deze opleiding:

 • de taalpatronen van het metamodel en het miltonmodel vlot leren herkennen, toepassen en inzetten,
 • metaprogramma’s herkennen, uitlokken en gebruiken,
 • herkaderen van overtuigingen via sleight of mouthpatronen,
 • waarden identificeren, in kaart brengen, waardenhiërarchie wijzigen,
 • installeren van strategieën,
 • vlot leren inzetten van metaforen,
 • doelbewust leren inzetten van multilevel communicatie,
 • uitbreiding van tijdslijnpatronen,
 • aanleren en toepassen van een onstopbare motivatie,
 • verdere verdieping in hypnose, met onder andere: de hypnotische stem, snelle inducties, diepe trance identificatie,…
 • verder aanleren en toepassen van de NLP-attitude: afstemmen, observeren, beslissen, experimenteren, commitment, flexibiliteit,… Met andere woorden: een gemoedstoestand leren creëren in overeenstemming met wat je dient te doen en te ervaren,
 • verder aanleren van de vaardigheid om de grote verzameling aan technieken en gedragingen gecombineerd in te zetten,

Het programma van deze opleiding:

Dag 1:

 • Verwelkoming.
 • Waar staan we nu echt?
 • Inzet & Opdracht.
 • Opfrissing en verdieping van de elementaire basiskennis:
  • Fundamentele NLP basisvooronderstellingen.
  • NLP-communicatiemodel.
  • NLP proces voor verandering.
  • NLP-coachingmodel.
 • Ga eerst, observeren, kalibreren & afstemmen: vervolg…

Dag 2:

 • Opfrissing en verdieping van de elementaire basiskennis:
  • Ankeren.
  • Sub-modaliteiten.
  • Overtuigingen.
  • Tijdslijnen.
 • Generalisaties doorbreken en nieuw bouwen.
 • Propulsiesystemen of Drempelpatronen.

Dag 3:

 • Opfrissing en verdieping van de elementaire basiskennis:
  • Chunken.
  • Meta-model.
  • Miltonmodel.
  • Swish.
 • Strategieën: verdere integratie en verdieping in strategieën.

Dag 4:

 • Waarden identificeren, opvragen, aanpassen en toepassen.
 • Metaprogramma’s herkennen, uitlokken en gebruiken.

Dag 5:

 • Sleight of mouth Patterns.

Dag 6:

 • Metaforen leren schrijven voor gedragsveranderingen.
 • Strategieën optimaliseren en installeren.

Dag 7:

 • Snelle inducties (hypnose).
 • Het bewust inzetten van multi-level communicatie:
  • Het stapelen van realiteiten.
  • Het stapelen van vooronderstellingen.
  • Uitbreiding tijdslijn patronen.
  • Nested loops (optioneel).
  • Het inzetten van temporele/ruimtelijke predikaten.

Dag 8:

 • Maximaal stemgebruik!
 • Veranderingswerk met hypnose.

Dag 9:

 • Diepe trance fenomenen en identificatie (hypnose).
 • Strategieën binnen de integratieopdracht.

Certificatie:

Dag 10:

 • Integratiedocument (finale versie inleveren).
 • Schriftelijke kennispeiling (afnemen).
 • Integratiedemo (demonstreren).
 • Vooruitgangstest (vooral doen).
 • Dit zien we dan wel.

Voor wie DEZE OPLEIDING is bestemd

De vervolgopleiding is bestemd voor iedereen die zich verder wil verdiepen en vervolmaken in één van de meest effectieve en efficiënte technologieën op gebied van persoonlijke ontwikkeling en coaching.

Voorwaarden tot deelname:

 • je hebt bij voorkeur de ‘NLP Practitioner’-opleiding gevolgd bij GROEI ACADEMIE of bij een ander door ‘The Society of NLP’ internationaal erkend instituut. Elders deze opleiding gevolgd? Weet dan dat instroom mogelijk is, na een verkennend gesprek!
 • je bent bereid tot een sterk commitment om buiten de trainingsmomenten, jouw NLP-vaardigheden verder te oefenen en daar tijd en energie in te investeren
 • tijdens een gesprek met de trainers van de GROEI ACADEMIE bekijken wij samen met jou of jouw NLP basisvaardigheden en jouw attitude voldoende op punt staan om van start te kunnen gaan in de masteropleiding. Indien nodig, biedt de GROEI ACADEMIE jou een bijkomend traject aan, om je klaar te stomen voor de masteropleiding
 • en bereid is om tussen twee opleidingsmomenten in binnen zijn eigen omgeving, dagelijks 20 à 25 minuten te investeren aan tijd en energie, om dit alles in te oefenen, in te oefenen en in te oefenen!
Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Wat nog MEER

Op het einde van de opleiding is er een verplichte certificatieproef. Daar ontdek je welke vaardigheden je reeds goed onder de knie hebt. Je leert tevens aan welke punten je extra aandacht dient te besteden. Op die manier kan je na de opleiding efficiënt jouw vaardigheden i.v.m. NLP verder laten groeien.

Via het maken van een integratieopdracht, kan je je grondig verdiepen in een thema dat jou boeit, waar je de combinatie van verschillende tools voor dient in te zetten. Tijdens jouw certificatieproef kan je hiervan een demonstratie geven.

GROEI ACADEMIE biedt het volledige ‘NLP Master Practioner’-programma aan in 66 leeruren. Je ontvangt een officieel certificaat ‘Licensed Master Practitioner of NLP™‘ wanneer je voor jouw verplichte certificatieproef slaagt.

66 leeruren, wil zeggen dat er bij ons ook effectief 66 tot 69 uren opleiding is, binnen een minimale aanwezigheid van 84 uur! Hierop wijzen we jou omdat sommige anderen hun uren aanwezigheid etaleren als leeruren in wat ze communiceren, terwijl het uren minimale aanwezigheid zijn!

Wanneer het certificaat wordt uitgereikt door The Society of NLP, zoals bij ons het geval is, gaat er steeds een verplichte certificatieproef aan vooraf. Hierop wijzen we jou omdat sommige anderen anders durven te beweren in wat ze aan jou communiceren.

En daarnaast dient het te geven programma te voldoen aan de vereisten bepaald door The Society of NLP en door Dr. Richard Bandler, de mede-grondlegger van NLP. Hierop wijzen we jou omdat sommige anderen een programma communiceren dat hier niet helemaal mee overeenstemt.


Wil jij ook de verborgen accelerators ontdekken om met impact te communiceren, enorm versterkt door NLP en hypnose, die onze Vlaamse Overheid jammer genoeg enkel nog wil reserveren voor de grotere bedrijven en multinationals?

Want sinds 1 juli 2020 kan, wie wil effectief leren beïnvloeden met impact gebruik makende van NLP en hypnose onder de motorkap, geen gebruik meer maken van de KMO-portefeuille!

Wij onderwijzen jullie nog verder, en met nog meer passie dan voorheen!


Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Onze KERNAANPAK

Praktisch

Leren door te doen is zeer krachtig!

En wij verkopen weinig theorie. We laten jou experimenteren en leren uit deze ervaringen.

En op die manier is de impact van wat je leert, veel groter en integreer je het aangeleerde sneller!

Concreet toepasbaar

Opleidingen zijn een middel om concrete doelen te bereiken!

En de link tussen onze opleidingen en jouw dagelijks leven, is een directe link. Zodoende kan jij het aangeleerde onmiddellijk gaan toepassen in jouw dagdagelijks leven.

En je boekt bijgevolg snel concreet resultaat!

Creatief

Nieuwe dingen leren gaat het best als je hele brein mag meedoen!

En creatieve insteken zijn hierbij zeer belangrijk. We doen beroep op al jouw zintuigen, zodat jij vele ingangspoorten krijgt om de dingen die je leert, binnen te laten.

En het is een krachtige insteek om dit alles diep te verwortelen in jouw brein en er vertrouwd mee te raken!

Verbindend

Communicatie werkt niet als er geen verbinding is!

En ook iets nieuws leren lukt veel beter als jij je verbindt met jouw doelen, met nieuwe insteken, met de trainers, met jouw medestudenten.

Uitdagend

Tijdens deze reeks, bestaande uit geheel op elkaar afgestemde NLP opleidingen, leren wij  jou NLP aan, door je meermaals, door het ganse proces te sturen, waarbij we steeds één uitdaging vooropzetten. En op deze wijze kan jij daarna het aangeleerde toepassen voor duizend en één andere uitdagingen, en dit zowel professioneel als privé!

 • tijdens deze practitioner opleiding houden we ons bezig het voorzien in informatie, en met het aanleren van interventies, die deel uitmaken van de fundamenten van NLP,
 • tijdens deze master opleiding houden we ons reeds bezig met meer geavanceerde interventies en brengen we zeer vele stukjes bij elkaar, zodat het maken van gedragsveranderingen, om een gelukkiger leven tot excellentie te bereiken voor jezelf en bij anderen,
 • tijdens deze coach opleiding bestaat de uitdaging erin dat jij alle basisvaardigheden gaat leren inzetten om deze zo naadloos mogelijk te leren gebruiken tijdens het coachen met NLP.

Tijdens elke vooropgestelde uitdaging hebben we aandacht voor het proces in zijn geheel. En we nemen jou mee door alle stappen, in lijn met onze persoonlijke uitdagingen voor jou, met de te ontwikkelen vaardigheden, en dit gebruikmakende van de vele tools die NLP en hypnose rijk zijn.

En dit doen we omdat bij deze uitdagingen, alzo het verschil veel gemakkelijker aantoonbaar is, waardoor jij jouw groei, veel sneller, zelf kunt gadeslaan. Daarnaast doen we dit omdat we jou het hele proces willen aanleren, zodat je dit daarna kan dupliceren, voor andere uitdagingen van klein tot zeer groot.

En we werken in levels: practitionermaster en coach, omdat we jou tijdens het eerste level de basisvaardigheden gaan aanleren. Tijdens het tweede level leren we jou het ganse proces om voor uitdagingen te gaan door deze basisvaardigheden te masteren. En tijdens het derde level leren we jou het ganse proces om voor uitdagingen te gaan door al deze vaardigheden in te zetten tijdens het life coachen met NLP.


CODEC-model

'CODEC' staat voor:

 • Connecteer
 • Observeer
 • Decideer
 • Experimenteer
 • Commit

Waarom CODEC!

CODEC is oorspronkelijk een toepassing bij computers. Met CODEC kan je data coderen of decoderen. Bij persoonlijke ontwikkeling komt het er eigenlijk altijd op neer dat je de CODEC van jouw groei 'kraakt'. Dat wil zeggen: dat je leert hoe je met jouw innerlijke beleving kan spelen, zodat je weet wat je ermee kunt aanvangen en er de betekenis mee kan veranderen.

En de betekenis die wij aan elke letter van het CODEC-model hebben verbonden, is het resultaat van vele jaren succesvol werken met mensen.

En in veel opleidingen leer je hoe je een goed gevoel kunt creëren, maar niet hoe je dit gevoel kunt vasthouden, laat staan oproepen. Vaak zijn opleidingen een positieve 'injectie', die, wanneer ze uitgewerkt is, om een nieuwe injectie vraagt. Je krijgt in die opleidingen telkens een brood dat je honger even stilt, maar je leert niet hoe je zelf brood kunt bakken, zodat je nooit meer honger hoeft te lijden.

In GROEI ACADEMIE sleutelden we jaren aan een succesvolle manier om mensen tijdens onze opleidingen een pakket mee te geven dat zij gemakkelijk en blijvend kunnen toepassen, hun hele leven lang. Met het CODEC-model hebben we dit pakket voor jou klaarliggen!

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Ons Online platform

Je hebt bij GROEI ACADEMIE een opleiding gevolgd. Daar heb je geleerd hoe belangrijk het is om verder aan de slag te gaan met al het materiaal, in jouw dagelijks leven. Je krijgt hier toegang tot tal van korte filmpjes, die jou nog eens door alle aangeleerde NLP-technieken heen loodsen. Op die manier kan je opfrissen, inoefenen, masteren, ermee spelen en nascholing, zoveel je maar wilt. De beschikbare online jaarabonnementen zijn:

Na DEZE OPLEIDING

Kan je je verder vervolmaken door deel te nemen aan onze:

Hypnose als toolbox binnen jouw communicatie
Erkende opleiding: Licensed Hypnotic Practitioner™
Meer informatie over deze opleiding »

Opfrissen, inoefenen, masteren, ermee spelen, nascholen
Meer informatie voor zij die er niet genoeg van krijgen »

Word deze professionele life coach die jij zelf zou willen hebben!
Erkend traject: Opleidingstraject tot NLP Coach™
Meer informatie over deze opleiding »

Ofwel door contact op te nemen met onze trainers.

Vraag naar meer informatie of een verkennend gesprek » » » KLIK HIER

Onze deelnemers aan het woord

“Alex, bedankt voor je bijdrage aan mijn groei. De precisie die je soms eiste was hoog en heeft mij dan ook uit mijn comfortzone doen komen. Je bent een fantastische NLP-trainer.”

“Ik wou jullie bedanken voor de blijvende impact die mijn passages bij jullie nalieten. Het heeft me verder doen groeien als mens. Ik ben jullie in gedachte als ik denk wie mij allemaal deed groeien,  thanks!”

Dieter

Grensverleggend! Verrijkende training. Soms ver buiten je comfortzone. Zeer interessant. Certificering in dynamisch, leerrijke formule.”

Eric H.

“Dank je wel Alex en Marleen voor jullie support in dit intensieve traject!”

Carmen Verschuur

“Een mega boeiende opleiding en meer dan prima begeleiding. Echt TOP!!!”

John

SFEERFOTO'S

info over Vervolgopleiding communicatie

Waar?
Gistelse Steenweg 190 bus 0101, 8200 Brugge, West-Vlaanderen, België

 

The Society of NLP

While we insist skill development as our criteria for successful Practitioners and Master Practitioners, also we know a Practitioner takes from 7-9 days encompassing 50-60 hours of training time. Richard and John & Kathleen La Valle do it in 9 days in Orlando, and as Richard says: ‘if someone thinks they can do it in less time and as well, he wants to know who they are so he can find out exactly what they are doing.’ So the practitioner and/or master practitioner are no less than 7 days, no exceptions.

Better, yet, we have some trainers doing even more days (some more than 12!) in order to be sure their students are the best they can be, and we, as well as Richard, are paying close attention to who they are. Their students’ performance, when they decide to come to Orlando, is quite noticeable.” by John La Valle from ‘The Society of NLP’


Wil jij ook de verborgen accelerators ontdekken om met impact te communiceren, enorm versterkt door NLP en hypnose, die onze Vlaamse Overheid jammer genoeg enkel nog wil reserveren voor de grotere bedrijven en multinationals?

Want sinds 1 juli 2020 kan, wie wil effectief leren beïnvloeden met impact gebruik makende van NLP en hypnose onder de motorkap, geen gebruik meer maken van de KMO-portefeuille!

Wij onderwijzen jullie nog verder, en met nog meer passie dan voorheen!


Disclaimer
Wij geven geen medische informatie. Wij zijn niet medisch gekwalificeerd. Wij doen geen medische diagnoses of behandelingen. Onze trainingen vervangen geen consultatie bij de arts, psycholoog, therapeut of psychiater. Voor behandeling van medische klachten raden wij jou aan om naar jouw huisarts, psycholoog of psychiater te gaan.

  Wanneer?


  Toekomen vanaf 9:00. Aanvang opleidingsdag: 9:30. Einde opleidingsdag: 18:00

  Prijzen:

  Deurprijs: 2475,00 € excl. BTW (2994,75 € incl. BTW.)

  Vroegboekprijs: 1990,00 € excl. BTW (2407,90 € incl. BTW), geldig bij inschrijven en betalen tot 60 dagen voor aanvang van de door jouw gekozen opleidingsdata!

  Zomerse Prijzen: 1672,00 € excl. BTW (2023,12 € incl. BTW), geldig bij inschrijven en betalen voor 21 juli!

  Studentenprijs: Studenten betalen de prijs excl. BTW van de aangegeven deur- of vroegboekprijs tijdens inschrijven.

  Herhaalprijs: 50 % ten opzichte van de gangbare prijs, na tonen van de overeenkomstige licentie van de Society of NLP™.

  BONUS: Online MasterClass NLP

  BONUS: CADEUBON ter waarde van 390,00 €, voor 1 x Jaarabonnement: MASTEREN op GROEI ACADEMIE ONLINE, en dit omvat eveneens de levels: OPFRISSEN & INOEFENEN

  Inschrijving & prijzen geldig bij betalen binnen de 7 dagen vanaf datum online inschrijving.

  Deze deelnameprijs omvat enkel de opleiding met officieel certificaat: 'Licensed Master Practitioner of NLP™' uitgeven door de Society of NLP™ en mede-ondertekend door Dr. Richard Bandler en John La Valle, een handleiding en de koffiepauzes (van 15 á 25 minuten).

  Voorinschrijven: dit is vrijblijvend. Echter van zodra deze data komen vast te liggen, delen we deze aan de voorinschrijvers mee, en ofwel verzilver je jouw plaats aan de prijs die vermeld stond in jouw voorinschrijving door dit bedrag binnen de 7 kalenderdagen aan GROEI ACADEMIE over te maken, ofwel zie je af van jouw voorinschrijving.

  Voornaam

  Achternaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Straatnaam & huisnummer

  Postcode

  Gemeente

  Bedrijf

  BTW- of ondernemingsnummer

  Bericht

  Schrijf mij in voor de online nieuwsbrief

  Ik aanvaard de Algemene voorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid Nagelezen @ Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Cookiebeleid


  X