BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING BRAIN TRAINING
BRAIN TRAINING


Werken aan GROEI

"Dit is ervoor zorgen dat je, in welk terrein van jouw leven ook, vaste grond onder je voeten hebt. Dat je vanuit die innerlijke stevigheid relaties aangaat, kinderen opvoedt, functioneert in een job waar je het beste van jezelf kunt geven.

Dit groeiproces bewust beleven wordt een pak makkelijker als je over goeie, succesvolle, eigentijdse tools beschikt."

CORONA MAATREGELEN

Professionele skills

Resultaatgericht communiceren en samenwerken

Elke job vraagt om een pakket van specifieke vaardigheden.

Communicatievaardigheden vormen in zowat alle professionele situaties het fundament, waarop alle andere skills die je nodig hebt, gebouwd zijn.

Goede contacten kunnen opbouwen, omgaan met spanningen, samenwerken, een team leiden, het geheel overzien, vooruitdenken, enzovoort.

Wij zijn gespecialiseerd in ‘resultaatgericht communiceren en samenwerken‘.

Onze trainingen helpen jou om jouw professionele skills te optimaliseren. En dat met een zeer eigentijdse methode.

MEER>>

Persoonlijke skills

Oplossingsgericht communiceren

Wat je ook doet in je leven, je hebt er vaardigheden voor nodig.

In relatie met je partner, in het opvoeden van kinderen, in het uitoefenen van een hobby, in het omgaan met alle uitdagingen die het leven biedt. Onze complexe samenleving daagt ons steeds meer uit om onze vaardigheden verregaand te ontwikkelen. De veelheid van mogelijkheden die we dagelijks voorgeschoteld krijgen, zorgt ervoor dat we keuzes moeten maken. De lat ligt hoog.

Hoe leren we daar rustig en met vertrouwen mee omgaan? Hoe leren we onze eigenheid bewaren temidden van zoveel uitdagingen?

De tools die wij jou aanreiken, helpen jou om te weten wat je wilt, om meer kwaliteitsvolle relaties aan te gaan en om meer veerkracht en motivatie te ontwikkelen in je leven.

MEER>>

Wat zeggen onze video's

Wat is NLP en wat kan je ermee op de werkvloer?

MiniWebinar
Basismodellen voor coaching

Resultaatgericht leren coachen met NLP

 

 

The Society of NLP
GROEI ACADEMIE
LOGO
X